Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
7. neděle velikonoční B - námět na dětské kázání

7. neděle velikonoční

Rekvizita:
Téma: "Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nechť jsou
jedno jako my."
Promluva: Děti dostanou úkol: Musí přijít k oltáři a udělat kolem něj kruh.
Vidí na sebe, mohou se na sebe smát, mohou si zamávat. Mohli by si i
povídat. Jsou spolu a uprostřed mají Boha, který je symbolizován oltářem.
Dostanou další úkol: udělají čelem vzad. Vidí na druhé? Ne, jedině když se
otočí. Vidí na oltář? Taky ne. Za chvíli by to byla asi pořádná nuda, koukat

jen do kouta a nikoho nevidět. Bude lepší se zpátky otočit a pak jít k
mamince a tatínkovi.
Setrvávat v Božím jménu a být jednotní jak to Ježíš říká v evangeliu je být
otočen k druhým a k Bohu. Neotáčet se zády. To znamená nehádat se s druhými,

nevztekat se na ně, aby nemuseli být smutní. Být otočen k druhým a k Bohu je

jak jste zjistili u oltáře navíc mnohem zábavnější, než být otočen, protože
to jsem sám.

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 21. 6.

Gn 12,1-9; Mt 7,1-5

Komentář k Gn 12,1-9: Kéž máme i my sílu vyjít ze své „země“, ze svých zvyků a představ. K přijetí Božího požehnání je třeba mnohé opustit i dnes.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2021) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)

Kázání papeže Pavla VI. při svatořečení sv. Jana Nepomuckého Neumanna (český překlad)
(18. 6. 2021) Z neděle 19.6.1977. Text byl původně pronesen v angličtině, italštině a krátce také v němčině. Zde…

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2021) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…