Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
7. neděle velikonoční B - námět na dětské kázání

7. neděle velikonoční

Rekvizita:
Téma: "Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, nechť jsou
jedno jako my."
Promluva: Děti dostanou úkol: Musí přijít k oltáři a udělat kolem něj kruh.
Vidí na sebe, mohou se na sebe smát, mohou si zamávat. Mohli by si i
povídat. Jsou spolu a uprostřed mají Boha, který je symbolizován oltářem.
Dostanou další úkol: udělají čelem vzad. Vidí na druhé? Ne, jedině když se
otočí. Vidí na oltář? Taky ne. Za chvíli by to byla asi pořádná nuda, koukat

jen do kouta a nikoho nevidět. Bude lepší se zpátky otočit a pak jít k
mamince a tatínkovi.
Setrvávat v Božím jménu a být jednotní jak to Ježíš říká v evangeliu je být
otočen k druhým a k Bohu. Neotáčet se zády. To znamená nehádat se s druhými,

nevztekat se na ně, aby nemuseli být smutní. Být otočen k druhým a k Bohu je

jak jste zjistili u oltáře navíc mnohem zábavnější, než být otočen, protože
to jsem sám.

Čtení z dnešního dne: Pátek 19. 7. 2024, Pátek 15. týdne v mezidobí

Iz 38,1-6.21-22.7-8;

Komentář k Mt 12,1-8: Pokud budu doprovázet Ježíše (a On se mnou chce být stále!), nemám se úzkostlivě bát, že přestoupím příkazy. Jeho přítomnost prozáří mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."