Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Seslání Ducha svatého - B / Petr Šabaka

Duch svatý přichází do společenství

Promluva Slavnosti Seslání Ducha svatého B
 
„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1). Přemýšlel jsem nad tématem dnešní svatodušní promluvy, ale místo slov bych se velice rád spolu s vámi a nad vámi modlil a vyprošoval hojnost Darů Ducha Božího, profesionálního Dárce, Dárce všech darů.
 
Narazil jsem však na myšlenku, kterou považuji za velice důležitou a i přesto že byla vyslovena před více jak dvaceti lety v naprosto jiném společenském klimatu, je stále aktuální. Hans Waldenfels ve svém článku V agónii církve cituje teologa Oto Mádra: „Prožívejte křesťanské společenství mezi sebou. Najděte se dva, tři, čtyři stejného smýšlení nebo dvě tři rodiny a dávejte si navzájem Božího ducha. Čtěte společně Písmo a meditujte nad větami evangelia. Studujte náboženské otázky a řešte nové situace. Půjčujte si duchovní knihy, vypěstujte si neformální, účinnou lásku zasahující všechny potřeby. Zkuste si udělat den duchovní obnovy, bratrsky se upozorňujte, buďte si rádci a oporou i ve věcech duchovního života a svědomí“ (Teologické texty. 1/2012. s. 3).
 
Oto Mádr vyzýval věřící žijící v nesvobodné situaci, kdy bylo mnohem složitější praktikovat víru ve společenství církve. Dnes máme svobodu, můžeme studovat teologii, pořádat biblické hodiny, sledovat náboženské pořady v televizi, rozhlase i tisku. Máme svobodu shromažďovat se, svobodu setkávat se a naslouchat svým biskupům. Přesto přese všechno jsme jaksi malátní, ubytí, neklidní, „přesyceni pohanou“, jeden druhému odcizeni.
 
Nedávno prohlásil kardinál Angelo Scola na Světovém setkání rodin: „Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině“ (www.radiovaticana.cz). Ale je to pravda? Můžeme to i my směle prohlásit při pohledu na naše farní společenství? Dokážeme si povídat o Bohu, společně číst Písmo, modlit se, mlčet?
 
Duch svatý přichází do modlícího se společenství. Vytvářejme pro něho dobré podmínky, naše úsilí se nám mnohonásobně zhodnotí.

Autor: Šabaka Petr

Témata: Duch svatý | kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…