Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Nanebevstoupení Páně B / Petr Šabaka

Sursum corda

Promluva na Slavnost Nanebevstoupení Páně B
 
„Sursum corda – Vzhůru srdce!“ Vyzývá kněz na začátku eucharistické modlitby. Toto zvolání jistě pramení z tajemství Nanebevstoupení Páně. Svatý Augustin začíná své kázání k této slavnosti slovy: „Dnes vystoupil náš Pán Ježíš Kristus na nebesa: Kéž s ním vystoupí i naše srdce!“ A skutečně stoupá, když odpovídáme: „Máme je u Pána.“ Svěřili jsme své srdce – sebe sama – Pánu. On je s ním v nebi.
Nanebevstoupením Ježíš úspěšně dokončil své poslání na zemi. Sdělil a zjevil nám vše podstatné a potřebné o lásce Boha Otce a o naší životní cestě.
Odešel a zůstal přítomen; pravý Bůh a pravý člověk; živoucí životadárce s námi sjednocen ve smrti; prostředník a cíl; počátek a plnost… ne to není parafráze pohádky O princezně Koloběžce (obutá neobutá, oblečená neoblečená…), ale úžasný projekt Božího milosrdenství se stvořením.
Ježíš je v nebi, ale současně zůstává pevně sjednocen s námi. Tak také i my putujíce po cestách života pozemského upínáme se k nebi a prohlašujeme, že tam je naše srdce.
„Vzhůru srdce!“ Odkud je zdviháme? „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas!“ (Žl 130,1-2) Ne náhodou si můžeme připomenout alespoň první verše slavné barokní básně Bedřicha Briedla:
 
Co Bůh? Člověk?
Kdokolivěk?
Co já? Co ty?
Bože svatý?
Já hřích, pych, lest:
Tys sláva, čest:
Já hnis, vřed, puch:
Tys čistý duch…
 
Vědomí své malosti a nicotnosti smísené s důvěrou v nekonečnou a trpělivou milosrdnou láskou Boží nás staví na místo, které nám přísluší: na místo služebníků, kajícníků a prosebníků: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe“ (Flp 2,3).
 

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.