Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho nepřítomnost, ale to, že je mezi námi živý novým způsobem, - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Nanebevstoupení Páně B / Petr Šabaka

Sursum corda

Promluva na Slavnost Nanebevstoupení Páně B
 
„Sursum corda – Vzhůru srdce!“ Vyzývá kněz na začátku eucharistické modlitby. Toto zvolání jistě pramení z tajemství Nanebevstoupení Páně. Svatý Augustin začíná své kázání k této slavnosti slovy: „Dnes vystoupil náš Pán Ježíš Kristus na nebesa: Kéž s ním vystoupí i naše srdce!“ A skutečně stoupá, když odpovídáme: „Máme je u Pána.“ Svěřili jsme své srdce – sebe sama – Pánu. On je s ním v nebi.
Nanebevstoupením Ježíš úspěšně dokončil své poslání na zemi. Sdělil a zjevil nám vše podstatné a potřebné o lásce Boha Otce a o naší životní cestě.
Odešel a zůstal přítomen; pravý Bůh a pravý člověk; živoucí životadárce s námi sjednocen ve smrti; prostředník a cíl; počátek a plnost… ne to není parafráze pohádky O princezně Koloběžce (obutá neobutá, oblečená neoblečená…), ale úžasný projekt Božího milosrdenství se stvořením.
Ježíš je v nebi, ale současně zůstává pevně sjednocen s námi. Tak také i my putujíce po cestách života pozemského upínáme se k nebi a prohlašujeme, že tam je naše srdce.
„Vzhůru srdce!“ Odkud je zdviháme? „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas!“ (Žl 130,1-2) Ne náhodou si můžeme připomenout alespoň první verše slavné barokní básně Bedřicha Briedla:
 
Co Bůh? Člověk?
Kdokolivěk?
Co já? Co ty?
Bože svatý?
Já hřích, pych, lest:
Tys sláva, čest:
Já hnis, vřed, puch:
Tys čistý duch…
 
Vědomí své malosti a nicotnosti smísené s důvěrou v nekonečnou a trpělivou milosrdnou láskou Boží nás staví na místo, které nám přísluší: na místo služebníků, kajícníků a prosebníků: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe“ (Flp 2,3).
 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 17. 5.

Sk 19,1-8; Jan 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš předpovídá svoji budoucí opuštěnost. Nechci jej v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky. Spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(23. 5. 2021) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(14. 5. 2021) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2021) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2021) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2021) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2021) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Svatodušní novéna

(11. 5. 2021) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Nanebevstoupení Páně

(10. 5. 2021) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.