Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Památka sv. Ludvíka, krále 25. 8. / Petr Šabaka

Pohled na radost svatých

Promluva na památku sv. Ludvíka, krále – 25. 8.

 

Slavil jsem dnes mši s formulářem o sv. Ludvíkovi, protože v kostele, kde jsem se nacházel, je jeho socha. Patří zde mezi hlavní patrony chrámu.

Již vstupní antifona mne oslovila: „Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji svatí ať tě velebí; ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle“ (Žl 145,10-11, liturgický překlad). Tato antifona má dvě části. První se vztahuje k Bohu: chvála, velebení. Druhá je nasměrována k nám: vypravují a mluví… Komu? Přeci nám, kteří ještě stále putujeme časným světem. Potřebujeme tolik slyšet o slávě Božího království, potřebujeme tolik slyšet o Boží síle, která je schopna proměnit i naše kamenná srdce v srdce z masa, plná soucitu, lásky, trpělivosti, laskavosti, odpuštění. Ale až takhle do hloubky jsem o té antifoně nepřemýšlel. Vypadlo ze mne jen: „Chci slyšet, mluvte!“

Svatý Ludvík patří mezi veliké krále středověku, kteří nám zanechali odkaz moudrého vládce, osvíceného panovníka, pokorného správce jednoho z rodících se národů Evropy. Ne nadarmo jeho socha stojí vedle našeho svatého Václava. Prosil jsem na jeho přímluvu o sílu, odvahu a ducha kajícnosti do nového školního roku.

Mám potřebu se rozdělit ještě o jednu drobnost. Po přijímání jsem očima přečetl antifonu k přijímání: „Spravedlivý se radují, jásají před Bohem, veselí se v radosti“ (Žl 68,4). Tolik toužím zahlédnout jejich jásot. Být jím povzbuzen, přitahován, inspirován. Až zbytečně se někdy patlám v blátě své životní pouti. Tolik by mi pohled na radost, jásot a veselí svatých pomohl. Věřím, že nejen mně.

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 19.8.

Sd 2,11-19; Mt 19,16-22

Komentář k Mt 19,16-22: U málo lidí je touha následovat Pána tak veliká, aby se zřekli pro ně nejcennějšího. Ale velký majetek může sám od sebe vést k zármutku!

Zdroj: Nedělní liturgie

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2019) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...