Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Památka sv. Moniky 27. 8. / Petr Šabaka

Ježíš ho vrátil

Promluva na památku svaté Moniky – 27. 8.

 

„Když se (Ježíš) blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. (…)  Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ‚Neplač!‘ Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: ‚Chlapče, pravím ti, vstaň!‘ Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce“ (Lk 7,12-15).

Velice dojemný příběh. Vždycky jsem ho viděl jako prorocké gesto, kterým Ježíš chce ukázat na svou autoritu, která je stejná a vyšší než byla osoba Eliáše, který také vzkřísil syna jedné vdovy (srov. 1 Král 17,8-24). Když mi však církev staví toto evangelium vedle svaté Moniky, poznávám, jak se Ježíšova dobrota opakuje a naplňuje na těch, kteří jej následují.

Velice rád zopakuji a připomenu jako mnoho kazatelů přede mnou, že svatá Monika se roky modlila za obrácení svého syna, kterého známe jako jednoho z učitelů církve: svatého Augustina, biskupa severoafrického města Hippo. Svatá Monika je vzorem všem rodičům, jejichž děti opouští víru a vydávají se do bouře světa. K návratu je pohne jen Boží milost a přímluvná modlitba. Odvážím si doplnit i přitažlivý příklad. Žádné nucení, žádné výčitky, žádné podmínky nebo jiné manipulativní metody nepřitáhnou k Bohu živému. Boží milost, modlitba a příklad živé víry!

Svatý Augustin komentuje svůj život: „Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná, a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Hle, tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Tys byl se mnou, když já jsem s tebou nebyl…“ (Druhé čtení, Denní modlitba církve, památka sv. Augustina). V té samé knize (Vyznání) popisuje poslední dny, ve kterých byl se svou matkou: „Synu, pokud jde o mě, už mě na tomto světě nic netěší. Co zde mám ještě dělat a nač tu mám být, nevím, vždyť od tohoto pozemského života už nic nečekám. Jen jedno jsem si přála žít ještě nějakou chvíli na tomto světě: chtěla jsem vidět, dřív, než umřu, že jsi katolickým křesťanem. A Bůh mi to dopřál v míře mnohem větší, neboť mohu vidět i to, že jsi pohrdl pozemským štěstím a stal se Božím služebníkem. Co tu mám ještě dělat?“ (Druhé čtení, Denní modlitba církve, památka sv. Moniky).

 

„Ježíš ho vrátil jeho matce…“

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…