Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Seslání Ducha Sv. (cyklus B) - námět na dětské kázání

Slavnost Seslání Ducha Sv.

Rekvizita: baťůžek
Téma: "Pokoj vám. Jako mě poslal Otec, tak i já posílám vás."
Promluva: Už jel někdo z dětí někdy na výlet bez rodičů? Nebo dokonce na tábor? Nebáli jste se? Určitě ne nebo jen trošku, protože rodiče vám sebou dali určitě všechno, co jste potřebovali, aby vám nic nescházelo a určitě ještě něco navíc, protože vás mají rádi. Třeba hračku nebo čokoládu...
V evangeliu posílá Ježíš učedníky do světa a přeje jim pokoj, aby se ničeho neobávali, protože je na tu cestu spolu s Božím tatínkem vybaví vším, co budou potřebovat a ještě něčím navíc, protože je má rád. Dá jim nejdokonalejší výbavu, kterou dá i všem dalším učedníkům, i nám. Dá jim
Ducha Svatého.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.