Celé Boží bytí naslouchá i tomu nejtižšímu zašeptání naší duše, - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Seslání Ducha svatého - B / Petr Šabaka

Duch svatý přichází do společenství

Promluva Slavnosti Seslání Ducha svatého B
 
„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1). Přemýšlel jsem nad tématem dnešní svatodušní promluvy, ale místo slov bych se velice rád spolu s vámi a nad vámi modlil a vyprošoval hojnost Darů Ducha Božího, profesionálního Dárce, Dárce všech darů.
 
Narazil jsem však na myšlenku, kterou považuji za velice důležitou a i přesto že byla vyslovena před více jak dvaceti lety v naprosto jiném společenském klimatu, je stále aktuální. Hans Waldenfels ve svém článku V agónii církve cituje teologa Oto Mádra: „Prožívejte křesťanské společenství mezi sebou. Najděte se dva, tři, čtyři stejného smýšlení nebo dvě tři rodiny a dávejte si navzájem Božího ducha. Čtěte společně Písmo a meditujte nad větami evangelia. Studujte náboženské otázky a řešte nové situace. Půjčujte si duchovní knihy, vypěstujte si neformální, účinnou lásku zasahující všechny potřeby. Zkuste si udělat den duchovní obnovy, bratrsky se upozorňujte, buďte si rádci a oporou i ve věcech duchovního života a svědomí“ (Teologické texty. 1/2012. s. 3).
 
Oto Mádr vyzýval věřící žijící v nesvobodné situaci, kdy bylo mnohem složitější praktikovat víru ve společenství církve. Dnes máme svobodu, můžeme studovat teologii, pořádat biblické hodiny, sledovat náboženské pořady v televizi, rozhlase i tisku. Máme svobodu shromažďovat se, svobodu setkávat se a naslouchat svým biskupům. Přesto přese všechno jsme jaksi malátní, ubytí, neklidní, „přesyceni pohanou“, jeden druhému odcizeni.
 
Nedávno prohlásil kardinál Angelo Scola na Světovém setkání rodin: „Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině“ (www.radiovaticana.cz). Ale je to pravda? Můžeme to i my směle prohlásit při pohledu na naše farní společenství? Dokážeme si povídat o Bohu, společně číst Písmo, modlit se, mlčet?
 
Duch svatý přichází do modlícího se společenství. Vytvářejme pro něho dobré podmínky, naše úsilí se nám mnohonásobně zhodnotí.

Autor: Šabaka Petr

Témata: Duch svatý | kázání

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 8,23b – 9,3; Žalm 27; 1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

Ježíš velmi často mluví o Božím království (království nebes). Označuje tak skutečnost přítomnosti Boží na zemi. Bůh nepřijde až jednou, někdy… Kde je Bůh přítomen, tam přichází i Boží království. On, Ježíš, je Boží Syn. To tedy znamená, že s jeho příchodem je přítomno i Boží království! Proto je tak blízko. Ale Pán ví, že bez vnitřního otevření se Bohu je fyzická blízkost jen pramálo platná. Ti, kdo se však vydají za Kristem, zakusí moc a sílu tohoto království nebes. A nestane se to někdy na konci věků, ale již nyní! Apoštolové by o tom mohli vyprávět…
Další úvaha k tomuto textu:
A na jeho slovo … opustili všechno. Jak velkou sílu mělo Kristovo slovo, že dokázalo změnit tak náhle a radikálně život těch rybářů. Opustili jistotu povolání, obživy, rodinného zázemí, aby šli s neznámým potulným kazatelem, do neznámých míst. Opustili všechny jistoty, protože našli tak pevnou jistotu v Kristově slově.
https://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-v-mezidobi-a-sli-za-nim

Zdroj: Nedělní liturgie

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2020) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2020) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2020) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2020) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Hudba spojuje

(19. 1. 2020) Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert…

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2020) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2020) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině…

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2020) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno…