Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Seslání Ducha svatého - B / Petr Šabaka

Duch svatý přichází do společenství

Promluva Slavnosti Seslání Ducha svatého B
 
„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1). Přemýšlel jsem nad tématem dnešní svatodušní promluvy, ale místo slov bych se velice rád spolu s vámi a nad vámi modlil a vyprošoval hojnost Darů Ducha Božího, profesionálního Dárce, Dárce všech darů.
 
Narazil jsem však na myšlenku, kterou považuji za velice důležitou a i přesto že byla vyslovena před více jak dvaceti lety v naprosto jiném společenském klimatu, je stále aktuální. Hans Waldenfels ve svém článku V agónii církve cituje teologa Oto Mádra: „Prožívejte křesťanské společenství mezi sebou. Najděte se dva, tři, čtyři stejného smýšlení nebo dvě tři rodiny a dávejte si navzájem Božího ducha. Čtěte společně Písmo a meditujte nad větami evangelia. Studujte náboženské otázky a řešte nové situace. Půjčujte si duchovní knihy, vypěstujte si neformální, účinnou lásku zasahující všechny potřeby. Zkuste si udělat den duchovní obnovy, bratrsky se upozorňujte, buďte si rádci a oporou i ve věcech duchovního života a svědomí“ (Teologické texty. 1/2012. s. 3).
 
Oto Mádr vyzýval věřící žijící v nesvobodné situaci, kdy bylo mnohem složitější praktikovat víru ve společenství církve. Dnes máme svobodu, můžeme studovat teologii, pořádat biblické hodiny, sledovat náboženské pořady v televizi, rozhlase i tisku. Máme svobodu shromažďovat se, svobodu setkávat se a naslouchat svým biskupům. Přesto přese všechno jsme jaksi malátní, ubytí, neklidní, „přesyceni pohanou“, jeden druhému odcizeni.
 
Nedávno prohlásil kardinál Angelo Scola na Světovém setkání rodin: „Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině“ (www.radiovaticana.cz). Ale je to pravda? Můžeme to i my směle prohlásit při pohledu na naše farní společenství? Dokážeme si povídat o Bohu, společně číst Písmo, modlit se, mlčet?
 
Duch svatý přichází do modlícího se společenství. Vytvářejme pro něho dobré podmínky, naše úsilí se nám mnohonásobně zhodnotí.

Autor: Šabaka Petr

Témata: Duch svatý | kázání

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.