Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Ježíše Krista Krále - C / přímluvy

Bratři a sestry, k chválám a díkům, které vzdáváme Ježíši Kristu Králi, připojme nyní svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se.

 

 

  1. Pane Ježíši Kriste, kéž je požehnána svatá Církev, tvé tajemné tělo, všichni, kdo k ní náležejí, kdo k ní budou přivtěleni i ti, kdo s ní mají být sjednoceni. [1]
  2. Posiluj papeže Františka a všechny, kterým jsi svěřil svůj putující lid, aby jej navzdory vnějším i vnitřním překážkám vedli bezpečně tam, kde přebýváš ve své slávě. [2]
  3. Králi veškerenstva, dej, ať si i státníci, politici a veřejní činitelé osvojí něco z tvé moudrosti, mírnosti, spravedlnosti a pokory. [3]  
  4. Pro svou drahocennou krev, prolitou na kříži, zjednej pokoj v místech, kde je prolévána krev nevinných lidí. [4]  
  5. Pamatuj na nejchudší z nás a na ty, kdo jsou kvůli tobě pronásledováni, neboť jim patří tvoje království. [5]
  6. Buď shovívavý ke všem, kteří urážejí, neuctivě vyslovují a jakkoli zneužívají tvoje svaté jméno. [6]
  7. Prosíme za naše (farní) společenství, ať každou mši svatou prožíváme jako setkání s tebou – naším Pánem a Králem, na něž přicházíme s radostí, usebraností a včas. [7]
  8. Naše zemřelé vysvoboď milostivě z područí smrti a převeď do slávy své vznešené říše. [8]  

 

Ježíši, náš Pane a Králi, přijmi tyto prosby,

které ti předkládáme v závěru liturgického roku;

ať i do budoucna jdeme cestou lásky, přátelství a spásy,

kterou jsi ty sám, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. [9] Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Kol 1,18a.

[2] Srov. 2 Sam 5,1-3; Kol 1,15-17. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48–51.

[3] Srov. Lk 23,34-43; Mt 11,29. Viz plný název této neděle v Missale Romanum: sollemnitas Domini nostri Iesu Christi, universorum Regis (slavnost našeho Pána Ježíše Krista, Krále veškerenstva).

[4] Srov. Kol 1,20.

[5] Srov. Mt 5,3.10-12; Lk 23,42; Kol 1,13.

[6] Srov. Lk 23,35-39; Ž 122,4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2142–2167.

[7] Srov. Ž 122,1.

[8] Srov. Kol 1,13 (Český ekumenický překlad); Ž 145,12a.

[9] Srov. Lk 23,42-43; Jan 14,6; Kol 1,12-20.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku