Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus C)
Slavnost Narození Páně / přímluvy

Sestry a bratři, dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. [1] Radujme se, prosme a volejme: Pane, smiluj se.
  1. Prosme Pána za papeže Františka a všechny pastýře Církve, ať lidem přinášejí radostnou zprávu, že Boží Syn se stal člověkem. [2]
  2. Prosme Pána za všechny, kteří chodí ve tmách, ať jim zazáří světlo Krista, Slunce spravedlnosti. [3]
  3. Prosme Pána, Knížete pokoje, aby jeho pokoj bez konce zavládl všude; především tam, kde se válčí. [4]
  4. Prosme Pána za všechny lidské rodiny, aby žily v lásce a souznění jako Ježíš, Maria a Josef. [5]
  5. Prosme Pána za osiřelé a opuštěné děti, aby okusily teplo domova a rodičovské lásky. [6]
  6. Prosme Pána za osamělé a chudé, běžence a bezdomovce, abychom v nich spatřili, přijali a obdarovali samotného Krista. [7]
  7. Prosme Pána za nás oslavující Ježíšovo narození, ať tuto radost neseme do svých domovů, do ulic a mezi lidi. [8]
  8. Prosme Pána za naše drahé zesnulé, ať mohou věčně slavit s tím, který byl zrozen pro spásu lidí. [9]

 

Bože, milosrdný Otče, slyš nás a vyslyš v této milostiplné chvíli, kdy vítáme

tvé věčné Slovo učiněné tělem, tvého narozeného Syna Ježíše Krista, našeho Pána, [10]

který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Lk 2,11 (odpověď na responsoriální žalm ze mše v noci).

[2]   Srov. tamtéž, 8-20; Ž 2,7; 96,2b-3; Iz 52,7; Jan 1,14; Žid 1,5. Viz vstupní modlitba ze mše ve dne.

[3]   Srov. Iz 9,1; Mal 3,20. Viz odpověď na responsoriální žalm ze mše za svítání.

[4]   Srov. Iz 9,5-6; Lk 2,14.

[5]   Srov. Lk 2,16.

[6]   Srov. Mt 1,18-25.

[7]   Srov. Lk 2,1-20.

[8]   Srov. Ž 96,1-3.11-13; 97,11-12; 98,4-6.

[9]   Srov. Tit 2,11-14; 3,4-7.

[10] Srov. Jan 1,14. Srov. tamtéž, 1-5.9-13. Viz Preface 1. o Narození Páně.

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…