V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus B)
Slavnost Narození Páně – vigilie / Přímluvy

Bratři a sestry, modleme se k Bohu, který nám zjevil v Kristu svou dobrotu:

Prosíme tě, vyslyš nás!

1. Modleme se za všechny křesťany, aby pochopili hloubku Božích darů.

Modleme se za církev, aby vydávala světu svědectví o Boží lásce vtělené v dítěti Ježíši.

2. Modleme se za všechny, kdo neznají Krista, aby naším svědectvím poznali Boží lásku.

Modleme se za všechny lidi na celém světě, kteří trpí válkou, nespravedlností, pronásledováním, hladem a nenávistí, aby se jim dostalo Kristova pokoje.

3. Modleme se za sebe navzájem, abychom pro Boží lásku nacházeli cestu jeden ke druhému i k cizím lidem.

Modleme se za sebe navzájem, aby v našich srdcích rostla láska k Bohu.

4. Modleme se za všechny nemocné, osamělé, smutné a nešťastné lidi, aby jim dnešní večer přes všechno utrpení přinesl radost.

Modleme se za všechny zemřelé, aby došli plného společenství s Bohem.


Všemohoucí Bože, v této noci se tvůj Syn stal člověkem – naším bratrem. Proto se můžeme odvážit s důvěrou ti svěřit své prosby a starosti skrze Něho, Krista, našeho Pána. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…