Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus B)
Slavnost Narození Páně – vigilie / Přímluvy

Bratři a sestry, modleme se k Bohu, který nám zjevil v Kristu svou dobrotu:

Prosíme tě, vyslyš nás!

1. Modleme se za všechny křesťany, aby pochopili hloubku Božích darů.

Modleme se za církev, aby vydávala světu svědectví o Boží lásce vtělené v dítěti Ježíši.

2. Modleme se za všechny, kdo neznají Krista, aby naším svědectvím poznali Boží lásku.

Modleme se za všechny lidi na celém světě, kteří trpí válkou, nespravedlností, pronásledováním, hladem a nenávistí, aby se jim dostalo Kristova pokoje.

3. Modleme se za sebe navzájem, abychom pro Boží lásku nacházeli cestu jeden ke druhému i k cizím lidem.

Modleme se za sebe navzájem, aby v našich srdcích rostla láska k Bohu.

4. Modleme se za všechny nemocné, osamělé, smutné a nešťastné lidi, aby jim dnešní večer přes všechno utrpení přinesl radost.

Modleme se za všechny zemřelé, aby došli plného společenství s Bohem.


Všemohoucí Bože, v této noci se tvůj Syn stal člověkem – naším bratrem. Proto se můžeme odvážit s důvěrou ti svěřit své prosby a starosti skrze Něho, Krista, našeho Pána. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz