Ježíš utišil náš hlad ... po lásce Ježíš učinil sám sebe Chlebem života,  - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus B)
Slavnost Narození Páně – vigilie / Přímluvy

Bratři a sestry, modleme se k Bohu, který nám zjevil v Kristu svou dobrotu:

Prosíme tě, vyslyš nás!

1. Modleme se za všechny křesťany, aby pochopili hloubku Božích darů.

Modleme se za církev, aby vydávala světu svědectví o Boží lásce vtělené v dítěti Ježíši.

2. Modleme se za všechny, kdo neznají Krista, aby naším svědectvím poznali Boží lásku.

Modleme se za všechny lidi na celém světě, kteří trpí válkou, nespravedlností, pronásledováním, hladem a nenávistí, aby se jim dostalo Kristova pokoje.

3. Modleme se za sebe navzájem, abychom pro Boží lásku nacházeli cestu jeden ke druhému i k cizím lidem.

Modleme se za sebe navzájem, aby v našich srdcích rostla láska k Bohu.

4. Modleme se za všechny nemocné, osamělé, smutné a nešťastné lidi, aby jim dnešní večer přes všechno utrpení přinesl radost.

Modleme se za všechny zemřelé, aby došli plného společenství s Bohem.


Všemohoucí Bože, v této noci se tvůj Syn stal člověkem – naším bratrem. Proto se můžeme odvážit s důvěrou ti svěřit své prosby a starosti skrze Něho, Krista, našeho Pána. Amen.

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 17. 6.

2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15

Komentář k Mt 6,7-15: Vezmu Pána za slovo: kéž nás v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát vyřčenými prosbami mě má přivést k hlubšímu pohledu na modlitbu, kterou nám odkázal…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…