Celé Boží bytí naslouchá i tomu nejtižšímu zašeptání naší duše, - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
Slavnost Nejsvětější Trojice B / Petr Šabaka

Jen se ptej

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B
 
„Jen se ptej…“ (Dt 4,32). Ještě ve mně doznívají nelibé pocity ze slavení zpovědí na jedné pouti. Jsou prismatem, které rozkládá jinak jednolité světlo na celé spektrum témat. Jedno z nich vytanulo v mysli ve chvíli, kdy jsem se začal připravovat na promluvu Slavnosti Nejsvětější Trojice.
 
Při slavení mše svaté můžeme stát někde vzadu za sloupem, přihlížíme dění, snažíme se soustředit, ale myšlenky nám letí někde nad naší krajinou, opakujeme bez nějaké pozornosti nebo emoce odpovědi nebo naučené modlitby. Sem tam se nás něco dotkne, ale je to jen jiskra, která nic nezapálí. Možná kazatel, rýpe nejvíc, takže odcházíme naštvaní, dovolil si být osobní.
 
Kdyby se nás někdo před kostelem zeptal na jednoduchou otázku týkající se duchovního života (kterou budeme považovat za provokaci), nebudeme znát odpověď: Co je víra? Co je modlitba? Jak se modlit s užitkem? Převyprávěj mi evangelium? Jmenuj desatero, abych podle něho mohl žít? Kým je pro tebe Bůh? Kým je Duch svatý? Co je vlastně mše? K čemu je dobrý křest? Je požehnaná věc lepší než nepožehnaná?
 
Nežijeme náhodou vztah k Bohu (to znamená víru) nějak pasivně, jako povinnost navíc, jako mlhavou intuici? Nežijeme svůj život bez otázek? Bůh je. A tečka. Ale on je pro nás otazníkem! „Jen se ptej,“ vyzývá Mojžíš nejen lid, který má před sebou, ale i nás, kteří jsme dnes shromážděni v domě Božím.
 
Nemohu pochopit, jak může být věřící člověk bez otázek po Bohu. Měli bychom prahnout, žíznit po poznání. Zdroj je na prvním místě modlitba a nejvýše ze všech modliteb stojí eucharistie, za ní se řadí adorace, rozjímání, hledání v Písmu svatém. Další studánkou svěží občerstvující vody je hlas církve, který je zachován v Katechismu katolické církve, v dokumentech učitelského úřadu církve a živě v hlase papeže, biskupů a kněží. Metody hledání nejprve otázek a pak i odpovědí jsou rozjímání před Boží tváří, přemýšlení, učení se, rozhovor.
 

Ptejme se, hledejme, sdílejme své otazníky o hlubinách Božích. Žijeme tak na povrchu svatých tajemstvích. Bůh není uzavřen, on nás zve. Nemůže udělat víc, řada je na nás. 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 8,23b – 9,3; Žalm 27; 1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

Ježíš velmi často mluví o Božím království (království nebes). Označuje tak skutečnost přítomnosti Boží na zemi. Bůh nepřijde až jednou, někdy… Kde je Bůh přítomen, tam přichází i Boží království. On, Ježíš, je Boží Syn. To tedy znamená, že s jeho příchodem je přítomno i Boží království! Proto je tak blízko. Ale Pán ví, že bez vnitřního otevření se Bohu je fyzická blízkost jen pramálo platná. Ti, kdo se však vydají za Kristem, zakusí moc a sílu tohoto království nebes. A nestane se to někdy na konci věků, ale již nyní! Apoštolové by o tom mohli vyprávět…
Další úvaha k tomuto textu:
A na jeho slovo … opustili všechno. Jak velkou sílu mělo Kristovo slovo, že dokázalo změnit tak náhle a radikálně život těch rybářů. Opustili jistotu povolání, obživy, rodinného zázemí, aby šli s neznámým potulným kazatelem, do neznámých míst. Opustili všechny jistoty, protože našli tak pevnou jistotu v Kristově slově.
https://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-v-mezidobi-a-sli-za-nim

Zdroj: Nedělní liturgie

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2020) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2020) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2020) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2020) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Hudba spojuje

(19. 1. 2020) Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert…

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2020) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2020) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině…

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2020) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno…