Četba Božího slova pozvedá naši duši,  aby nás nepřemohlo zoufalství,  - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
Slavnost Nejsvětější Trojice B / Petr Šabaka

Jen se ptej

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B
 
„Jen se ptej…“ (Dt 4,32). Ještě ve mně doznívají nelibé pocity ze slavení zpovědí na jedné pouti. Jsou prismatem, které rozkládá jinak jednolité světlo na celé spektrum témat. Jedno z nich vytanulo v mysli ve chvíli, kdy jsem se začal připravovat na promluvu Slavnosti Nejsvětější Trojice.
 
Při slavení mše svaté můžeme stát někde vzadu za sloupem, přihlížíme dění, snažíme se soustředit, ale myšlenky nám letí někde nad naší krajinou, opakujeme bez nějaké pozornosti nebo emoce odpovědi nebo naučené modlitby. Sem tam se nás něco dotkne, ale je to jen jiskra, která nic nezapálí. Možná kazatel, rýpe nejvíc, takže odcházíme naštvaní, dovolil si být osobní.
 
Kdyby se nás někdo před kostelem zeptal na jednoduchou otázku týkající se duchovního života (kterou budeme považovat za provokaci), nebudeme znát odpověď: Co je víra? Co je modlitba? Jak se modlit s užitkem? Převyprávěj mi evangelium? Jmenuj desatero, abych podle něho mohl žít? Kým je pro tebe Bůh? Kým je Duch svatý? Co je vlastně mše? K čemu je dobrý křest? Je požehnaná věc lepší než nepožehnaná?
 
Nežijeme náhodou vztah k Bohu (to znamená víru) nějak pasivně, jako povinnost navíc, jako mlhavou intuici? Nežijeme svůj život bez otázek? Bůh je. A tečka. Ale on je pro nás otazníkem! „Jen se ptej,“ vyzývá Mojžíš nejen lid, který má před sebou, ale i nás, kteří jsme dnes shromážděni v domě Božím.
 
Nemohu pochopit, jak může být věřící člověk bez otázek po Bohu. Měli bychom prahnout, žíznit po poznání. Zdroj je na prvním místě modlitba a nejvýše ze všech modliteb stojí eucharistie, za ní se řadí adorace, rozjímání, hledání v Písmu svatém. Další studánkou svěží občerstvující vody je hlas církve, který je zachován v Katechismu katolické církve, v dokumentech učitelského úřadu církve a živě v hlase papeže, biskupů a kněží. Metody hledání nejprve otázek a pak i odpovědí jsou rozjímání před Boží tváří, přemýšlení, učení se, rozhovor.
 

Ptejme se, hledejme, sdílejme své otazníky o hlubinách Božích. Žijeme tak na povrchu svatých tajemstvích. Bůh není uzavřen, on nás zve. Nemůže udělat víc, řada je na nás. 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 66,18-21; Žalm 117; Žid 12,5-7.11-13
Lk 13,22-30

Starý zákon neměl výslovně popsané, jak vypadá místo, kde přebývají zemřelí. Ale na mnoha místech popisuje, že spravedlivý před Bohem je ten, kdo koná dobro. Nový zákon přináší přelomovou skutečnost: získat "nebe", není otázkou našeho vysokého výkonu, ale je především zásluhou sebeobětování Ježíše Krista. To neznamená, že člověk má jistý věčný život v blízkosti Boha. Dnešní evangelium celý problém popisuje velmi výstižně. Řecké slovo "agónizomaj" znamená "zápasit, snažit se". Jde o to "snažte se vejít..." Nebe je skutečně především darem Boží milosti, ale také odráží to, že záleží na nás a na tom, zda my sami zápasíme o dobro.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Monika (svátek 27.8.)

(25. 8. 2019) Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...