Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
Slavnost Nejsvětější Trojice - B / přímluvy

Jako dědicové Boží a spoludědicové Kristovi prosme v Duchu Svatém našeho společného Otce: [1]
  1. Aby tvůj lid věrně naplňoval, co mu tvůj Syn odkázal. [2]
  2. Ať se pokřtění dají vést tvým Duchem k životu ve svobodě Božích dětí. [3]
  3. Ať Boží trojjedinost je zárukou jednoty Církve a sjednocení všech křesťanů. [4]
  4. Aby všichni, kdo vzešli z tvých rukou, mohli ti říkat Abba – tatínku. [5]
  5. Aby se ctitelé dnešních model sklonili před tebou, jediným pravým Bohem. [6]
  6. Ať země vydá hojnou úrodu, lidé ji v míru užívají a dělí se o ni. [7]
  7. Ať všechna manželství, rodiny a společenství naplní láska, kterou máš k Synu a Syn k tobě. [8]
  8. Ať všichni nemocní, chudí, ztrápení a opuštění pocítí tvou ochranu a pomoc. [9]
  9. Ať naši farnost nese tvá otcovská dobrota, Kristovo bratrství a společenství Ducha Svatého. [10]
  10. Aby naši zesnulí měli účast na tvé slávě a viděli tě takového, jaký jsi. [11]

  

Náš dobrý Otče, v Duchu synovství k tobě voláme

s důvěrou, že nás pro své milosrdenství vyslyšíš. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

_____________________

[[1]]   Srov. Řím 8,14-17.

[2]   Srov. Ž 33,12b; Mt 28,18-20; Jan 15,9-12.17.

[3]   Srov. Řím 8,14nn.

[4]   Viz Katechismus katolické církve, čl. 253–260.

[5]   Srov. Dt 4,32; Řím 8,15; Gal 4,6.

[6]   Srov. Dt 4,39; Mt 28,17a.

[7]   Srov. Dt 4,39-40; Mt 28,18.

[8]   Srov. Ž 33,5.

[9]   Srov. tamtéž, 20.

[10] Srov. Mt 28,20; 2 Kor 13,13 par.

[11] Srov. Řím 8,17; 1 Jan 3,2. Viz Český misál: Velikonoční chvalozpěv (Exsultet).

[12] Srov. Ž 33,22; 51,3; Řím 8,14-16.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz