Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Slavnost Seslání Ducha svatého, letnice / přímluvy

Slavnost Seslání Ducha svatého
Děkujme Otci za to, že vylil na všechny národy svatého Ducha, a prosme ho, aby jeho milost v nás den ze dne rostla:

• Bože, tys učinil svého Vyvoleného světlem národů,
otevři oči slepých a vysvoboď ty, kdo vězí v temnotách.

• Tys pomazal Krista mocí svatého Ducha k službě spásy,
ať tvůj Syn stále prokazuje dobrodiní a uzdravuje všechny.

• Tvůj Duch dává hledajícím světlo a posiluje slabé,
pošli ho těm, kdo pochybují o víře.

• Tvůj Duch dává zápasícím odpočinutí a občerstvuje znavené,
pošli ho těm, kdo jsou vyčerpaní a skleslí.

• Splň naději zemřelých,
ať při Kristově příchodu dosáhnou slávy vzkříšení.


Bože Otče, dávej nám stále znovu svého Ducha, kterého tolik potřebujeme. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.