Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
Slavnost Seslání Ducha svatého, letnice / přímluvy

Slavnost Seslání Ducha svatého
Děkujme Otci za to, že vylil na všechny národy svatého Ducha, a prosme ho, aby jeho milost v nás den ze dne rostla:

• Bože, tys učinil svého Vyvoleného světlem národů,
otevři oči slepých a vysvoboď ty, kdo vězí v temnotách.

• Tys pomazal Krista mocí svatého Ducha k službě spásy,
ať tvůj Syn stále prokazuje dobrodiní a uzdravuje všechny.

• Tvůj Duch dává hledajícím světlo a posiluje slabé,
pošli ho těm, kdo pochybují o víře.

• Tvůj Duch dává zápasícím odpočinutí a občerstvuje znavené,
pošli ho těm, kdo jsou vyčerpaní a skleslí.

• Splň naději zemřelých,
ať při Kristově příchodu dosáhnou slávy vzkříšení.


Bože Otče, dávej nám stále znovu svého Ducha, kterého tolik potřebujeme. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Související texty k tématu:

Duch svatý  

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.