Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Slavnost Seslání Ducha svatého /ve dne/ /Jan 20,19-23 31/

Strach je jednou z lidských vlastností. Ani apoštolové, i když si někdy myslíme, že byli dokonalí, měli strach. Báli se o svůj život. Nevěděli, co s nimi bude po ukřižování Krista. Zavřeli se a v nejistotě čekali. A do této nejistoty přichází Ježíš, aby je potěšil, zbavil nejistoty. Říká:"Pokoj vám!" Učedníci měli z toho radost. Strach z nich spadl a nejen to. Ježíš jim nic nevyčítá, ale dává jim velký dar - Ducha svatého, aby šli do celého světa a bez obav vyprávěli, jak dobrý je Ježíš , který dokáže odpustit.

Ducha svatého, tak jako apoštolové, přijímáme ve svátosti biřmování, kterou uděluje biskup. I tato svátost je posilou do našeho konkrétního života, abychom neměli strach, že se nám bude někdo kvůli Kristu smát nebo říkat, že to není pravda. Tak jako apoštoly Boží Duch posiloval i k mučednické smrti, tak jistě i nás povzbudí a posílí, abychom kolem sebe rozdávali pokoj, který i nás Kristus přináší.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 6. 5.

Sk 15,7-21; Jan 15,9-11

Komentář k Jan 15,9-11: Zůstávání v Jeho lásce je především radost. Snažím se o to, aby se můj vztah k Ježíši navenek projevoval radostí k mému okolí, k mým nejbližším?

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.

Jan Pavel II.

Jan Pavel II.
(27. 4. 2021) 27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna…

Noc kostelů

Noc kostelů
(26. 4. 2021) Základní informace o Noci kostelů.