Někdy potřebujeme vstoupit do temnoty, abychom viděli naše jediné světlo, které nás vede - Krista. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus C)
Slavnost Zjevení Páně C / Přímluvy

Tomu, kterému se přišli poklonit mudrci od východu (1), se i my pokorně klanějme a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

  1. Jako byl vyvolený národ vybízen k radosti, že je volán k přinesení spásy lidstvu, dej i nám radovat se a porozumět, že ani my tu nejsme jen kvůli sobě. (2)

 

  1. Posílej ke všem národům horlivé hlasatele, ať tvoje radostná zvěst dolehne k mnohým a oni uvěří. (3)

 

  1. Tvůj pokoj a štěstí kéž pronikne naše bratry a sestry z východních církví, kteří budou zítra slavit tvoje Narození. (4)

 

  1. Dej, ať zemím světa vládnou lidé spravedliví a soucitní, kteří jsou pravými tvůrci pokoje. (5)

 

  1. Buď vysvobozením všem, kdo se dovolávají tvé pomoci, ujmi se těch, kterých se nikdo neujímá, smiluj se nad nejnuznějšími z lidí (6), kteří se připodobnili tobě – chudému betlémskému Dítěti.

 

  1. Kéž tvoje velebnost září nad naší vlastí a tvé světlo vzejde jejím obyvatelům (7), zvláště těm, kteří tě dosud neznají.

 

  1. Všem, které jsi zde na zemi učinil údy svého těla a dals jim podíl na zaslíbeních evangelia (8), dej také účast na své nebeské blaženosti.

 

Ježíši Kriste, náš Pane a Králi, namísto zlata, kadidla a myrhy (9) klademe před tebe tyto své prosby a s nimi i sebe: jsme přece tvoji a tobě náležíme; jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

([1]) Viz Mt 2,2.11.

(2) Srov. Iz 60,1-6. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 1. týden. 

(3) Srov. Ef 3,6.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 8.

(5) Srov. Ž 1-2.7.

(6) Srov. tamtéž, v. 12-13.

(7) Srov. Iz 60,1.

(8) Srov. Ef 3,6.

(9) Viz Mt 2,11. Srov. Modlitba nad dary.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 27.11.

Dan 7,15-27; Dan 3; LK 21,34-36

Komentář k Lk 21,34-36: Na konci církevního roku vzbudím předsevzetí být věrný tomuto Kristovu vybídnutí. Každý další den mohu s jeho Matkou plnit svoje všední povinnosti a děkovat, že o Něm vím.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Slavnost Ježíše Krista Krále

(15. 11. 2021) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2021) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…