Krbec Jan | Sekce: Kázání

Vánoce (cyklus C)
Slavnost Zjevení Páně C / Přímluvy

Tomu, kterému se přišli poklonit mudrci od východu (1), se i my pokorně klanějme a vzývejme ho: Pane, smiluj se.

  1. Jako byl vyvolený národ vybízen k radosti, že je volán k přinesení spásy lidstvu, dej i nám radovat se a porozumět, že ani my tu nejsme jen kvůli sobě. (2)

 

  1. Posílej ke všem národům horlivé hlasatele, ať tvoje radostná zvěst dolehne k mnohým a oni uvěří. (3)

 

  1. Tvůj pokoj a štěstí kéž pronikne naše bratry a sestry z východních církví, kteří budou zítra slavit tvoje Narození. (4)

 

  1. Dej, ať zemím světa vládnou lidé spravedliví a soucitní, kteří jsou pravými tvůrci pokoje. (5)

 

  1. Buď vysvobozením všem, kdo se dovolávají tvé pomoci, ujmi se těch, kterých se nikdo neujímá, smiluj se nad nejnuznějšími z lidí (6), kteří se připodobnili tobě – chudému betlémskému Dítěti.

 

  1. Kéž tvoje velebnost září nad naší vlastí a tvé světlo vzejde jejím obyvatelům (7), zvláště těm, kteří tě dosud neznají.

 

  1. Všem, které jsi zde na zemi učinil údy svého těla a dals jim podíl na zaslíbeních evangelia (8), dej také účast na své nebeské blaženosti.

 

Ježíši Kriste, náš Pane a Králi, namísto zlata, kadidla a myrhy (9) klademe před tebe tyto své prosby a s nimi i sebe: jsme přece tvoji a tobě náležíme; jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

([1]) Viz Mt 2,2.11.

(2) Srov. Iz 60,1-6. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 1. týden. 

(3) Srov. Ef 3,6.

(4) Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 8.

(5) Srov. Ž 1-2.7.

(6) Srov. tamtéž, v. 12-13.

(7) Srov. Iz 60,1.

(8) Srov. Ef 3,6.

(9) Viz Mt 2,11. Srov. Modlitba nad dary.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 24. 11.

Zj 14,14-20; Lk 21,5-11

Komentář k Zj 14,14-20: Žeň zralého obilí a nalitých, šťavnatých hroznů. Bůh nechce nic polovičatého, nezralého. I mně dopřává čas, abych dozrál k jeho sklizni.

Zdroj: Nedělní liturgie

Advent

Advent
(23. 11. 2020) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2020) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Doporučujeme

Doporučujeme
(20. 11. 2020) S Pánem Bohem se žije naživo - knižní rozhovor s Alešem Opatrným

Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky

Kostel Krista Spasitele na Barrandově - omalovánky
(20. 11. 2020) Na sídlišti Barrandov v Praze byl v roce 2020 postaven úplně nový a krásný kostel s komunitním centrem.

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2020) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2020 – Ježíše Krista Krále 2021.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2020) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Doporučujeme k přečtení

Doporučujeme k přečtení
(18. 11. 2020) Útlá knížka s trefnými a neotřelými pohledy na jednotlivé oblasti duchovního života a křesťanské víry. Myšlenkově…

Slavnost Ježíše Krista Krále

(16. 11. 2020) Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2020) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…