Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Svátek Proměnění Páně / přímluvy

Milovaní, Pán Ježíš se před zraky Petra, Jakuba a Jana proměnil na posvátné hoře, když se modlil. [1] Také my se modleme k nebeskému Otci:
  1. Dej každému zaslechnout svůj hlas: Ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera. [2]
  2. Pomáhej Petrovu nástupci, biskupům a kněžím být svědky Kristovy slávy a kříže. [3]
  3. Vládni svým Duchem národům, aby tvůj mír byl všude a navždy. [4]
  4. Dej, ať bloudícím a zoufalým zazáří tvé Slovo a svitne naděje. [5]
  5. Žehnej našemu společenství, všem, kdo byli oblečeni v Krista, i těm, kteří křest teprve přijmou. [6]
  6. Dopřej našim zesnulým vystoupit k tobě a patřit na tvou velebnost. [7]

 

Vyslyš nás, nebeský Otče, a dej,
ať všechny prozáří a promění tvé vtělené Slovo,[8] 
tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
který s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]    Lk 9,28-29; Mk 9,2-3; Mt 17,1-2; 2 Petr 1,17-18. Viz Katechismus katolické církve, čl. 554–556.

[2]    Srov. Mk 9,7 par. Viz vstupní modlitba.

[3]    Srov. Lk 9,30-31; 2 Petr 1,16-18. Viz Preface o Proměnění Páně.

[4]    Srov. Ž 97, 1-2.5-6.9; Dan 7,13-14; Mt 17,5a (vstupní antifona).

[5]    Srov. 2 Petr 1,19; Jan 1,1-5.

[6]    Srov. Mt 17,2; Gal 3,27.

[7]    Srov. Dan 7,9-10; Lk 9,28; 2 Petr 1,16c-17.

[8]    Srov. Mk 9,2-3 par; 2 Petr 1,16-19.

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…