Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Svátek Proměnění Páně / přímluvy

Milovaní, Pán Ježíš se před zraky Petra, Jakuba a Jana proměnil na posvátné hoře, když se modlil. [1] Také my se modleme k nebeskému Otci:
  1. Dej každému zaslechnout svůj hlas: Ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera. [2]
  2. Pomáhej Petrovu nástupci, biskupům a kněžím být svědky Kristovy slávy a kříže. [3]
  3. Vládni svým Duchem národům, aby tvůj mír byl všude a navždy. [4]
  4. Dej, ať bloudícím a zoufalým zazáří tvé Slovo a svitne naděje. [5]
  5. Žehnej našemu společenství, všem, kdo byli oblečeni v Krista, i těm, kteří křest teprve přijmou. [6]
  6. Dopřej našim zesnulým vystoupit k tobě a patřit na tvou velebnost. [7]

 

Vyslyš nás, nebeský Otče, a dej,
ať všechny prozáří a promění tvé vtělené Slovo,[8] 
tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
který s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]    Lk 9,28-29; Mk 9,2-3; Mt 17,1-2; 2 Petr 1,17-18. Viz Katechismus katolické církve, čl. 554–556.

[2]    Srov. Mk 9,7 par. Viz vstupní modlitba.

[3]    Srov. Lk 9,30-31; 2 Petr 1,16-18. Viz Preface o Proměnění Páně.

[4]    Srov. Ž 97, 1-2.5-6.9; Dan 7,13-14; Mt 17,5a (vstupní antifona).

[5]    Srov. 2 Petr 1,19; Jan 1,1-5.

[6]    Srov. Mt 17,2; Gal 3,27.

[7]    Srov. Dan 7,9-10; Lk 9,28; 2 Petr 1,16c-17.

[8]    Srov. Mk 9,2-3 par; 2 Petr 1,16-19.

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku