Světu by chybělo něco zcela zásadního, pokud by v něm chyběl čas věnovaný modlitbě. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který svého mučedníka Štěpána ověnčil korunou života: [1]
  1. Prosíme za všechen Boží lid, ať vyniká křesťanskou láskou a horlivou evangelizací. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo vykonávají jáhenskou službu, aby plni víry a Ducha svatého sloužili tobě a všem. [3]
  3. Prosíme za vladaře a krále, ať pamatují na chudé a potřebné jako náš svatý kníže Václav. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo jsou nenáviděni pro tvoje jméno, ať se modlí za své nepřátele a vytrvají až do konce. [5]
  5. Prosíme za nepřátele a pronásledovatele křesťanů, aby se z těchto Šavlů stali Pavlové. [6]
  6. Prosíme za ty, kdo mezi nás nemohou přijít, abychom my přišli za nimi a potěšili je. [7]
  7. Prosíme za zemřelé, aby uzřeli Boží slávu a tebe, stojícího po Boží pravici. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, v den  svátku svatého Štěpána,

jenž jako první dosvědčil tvou pravdu prolitím své krve, [9]

slyš a vyslyš naše prosby. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mt 10,22; Zj 2,10. Viz Denní modlitba církve: Invitatorium, antifona k úvodnímu žalmu ze svátku sv. Štěpána.

[2]   Srov. Mt 10,20; Sk 6,1-6.
[3]   Srov. Sk 6,5.8; 7,55a. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1569–1571.
[4]   Srov. Mt 10,18. Viz anglická vánoční koleda Good King Wenceslas, pojící se k dnešnímu svátku.
[5]   Srov. Mt 10,22; Lk 23,34; Sk 7,60.
[6]   Srov. Sk 7,58; 9,1-30.
[7]   Srov. Mt 25,35-36.
[8]   Srov. Sk 7,55b-56.
[9]   Srov. Jan 18,37; Sk 7,54-60. Viz KKC 2473–2474.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy

Ef 2,19-22; Žl 19;; Lk 6,12-19

Komentář k Lk 6,12-19: Náš Pán si vyvolil svých Dvanáct po noci, kterou strávil v modlitbě. Chci s Ježíšem bdít a modlit se za svou zemi, za nástupce apoštolů v mé vlasti…

Zdroj: Nedělní liturgie

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

(4. 11. 2021) "Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero…

28. říjen 1918

28. říjen 1918
(26. 10. 2021) Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

(24. 10. 2021) monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má…

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

(22. 10. 2021) Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na…

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video

Synoda 2021-2023: proč, co, jak? Krátké video
(20. 10. 2021) Odpovídá P. Roman Czudek, rektor papežské kolenje Nepomucenum v Římě.

Blahoslavený Karel Habsburský, "Rakouský" (21.10.)

(20. 10. 2021) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... 

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…