Schopnost žasnout člověku prospívá... - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který svého mučedníka Štěpána ověnčil korunou života: [1]
  1. Prosíme za všechen Boží lid, ať vyniká křesťanskou láskou a horlivou evangelizací. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo vykonávají jáhenskou službu, aby plni víry a Ducha svatého sloužili tobě a všem. [3]
  3. Prosíme za vladaře a krále, ať pamatují na chudé a potřebné jako náš svatý kníže Václav. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo jsou nenáviděni pro tvoje jméno, ať se modlí za své nepřátele a vytrvají až do konce. [5]
  5. Prosíme za nepřátele a pronásledovatele křesťanů, aby se z těchto Šavlů stali Pavlové. [6]
  6. Prosíme za ty, kdo mezi nás nemohou přijít, abychom my přišli za nimi a potěšili je. [7]
  7. Prosíme za zemřelé, aby uzřeli Boží slávu a tebe, stojícího po Boží pravici. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, v den  svátku svatého Štěpána,

jenž jako první dosvědčil tvou pravdu prolitím své krve, [9]

slyš a vyslyš naše prosby. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mt 10,22; Zj 2,10. Viz Denní modlitba církve: Invitatorium, antifona k úvodnímu žalmu ze svátku sv. Štěpána.

[2]   Srov. Mt 10,20; Sk 6,1-6.
[3]   Srov. Sk 6,5.8; 7,55a. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1569–1571.
[4]   Srov. Mt 10,18. Viz anglická vánoční koleda Good King Wenceslas, pojící se k dnešnímu svátku.
[5]   Srov. Mt 10,22; Lk 23,34; Sk 7,60.
[6]   Srov. Sk 7,58; 9,1-30.
[7]   Srov. Mt 25,35-36.
[8]   Srov. Sk 7,55b-56.
[9]   Srov. Jan 18,37; Sk 7,54-60. Viz KKC 2473–2474.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Úterý 27.7.

Ex 33,7-11; 34,5b-9.28; Žl 103; ; Mt 13,36-43

Komentář k Ex 33,7-11; 34,5b-9.28: Kéž i já dovedu mluvit s Bohem jako s nejvěrnějším přítelem. Přednesu-li mu prosby za společnost, ve které žiji, bude i dnes Bůh uprostřed svého lidu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly

Doporučujeme: Komiks o sv. Ignácovi z Loyoly
(25. 7. 2021) Ignác hledá něco víc je název zajímavého komiksu (nejen) pro děti. Komiks přehledně a zjímavě vyobrazuje napínavý život…

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)

Světový den prarodičů a starých lidí (25. července)
(23. 7. 2021) V neděli 25. července 2021 se slaví první Světový den prarodičů a starých lidí. Papež František pro něj zvolil motto…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2021) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2021) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole

Doporučujeme k přečtení: Hroznýš v dívčí škole
(16. 7. 2021) Kniha o jedné nestandartní škole, ne/standartním životě z víry, ne/standartním Božím…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2021) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2021) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2021) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Nová kniha: Svědectví z Hospice

Nová kniha: Svědectví z Hospice
(9. 7. 2021) MUDr. Viola Svobodová pracovala jako lékařka na brněnských klinikách celý svůj profesní život. Nakonec dostala nabídku…