Četba Božího slova pozvedá naši duši,  aby nás nepřemohlo zoufalství,  - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek svatých Mláďátek 28. 12. / Petr Šabaka

UKAZUJÍ NA KRISTA

Promluva na Svátek Betlémských neviňátek

„Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není“ (Mt 2,18) Svátek Betlémských neviňátek v posledních letech získává nový obsah. Zabití chlapci do dvou let ukazují na Krista, stejně jako děti, které se nemohou narodit.

Otevřel jsem si na internetu stránky Českého statistického úřadu a nechal na sebe působit čísla a tabulky. V roce 2009 se nenarodilo 40528 dětí (z toho samovolných potratů bylo 14629). Jeden milion žen využívá antikoncepci, z nichž dobrá polovina hormonální. Narodilo se pak 118 667 dětí, z toho bohužel 319 mrtvých. A stojí za zmínku, že nejvyšší počet potratů byl v naší zemi během osmdesátých let minulého století.

Na základě těchto několika čísel můžeme pochopit, že náš život není samozřejmostí. Měli bychom poděkovat svým rodičům, že nám dovolili narodit se, že jsme pro ně nebyli nemilým překvapením, problémem, přítěží, ale darem, radostí, „plodem jejich lásky“, k němuž se přiznali.

Co vzkázat těm, kteří zapřeli plod své lásky, kteří se postavili proti životu? To, co říká apoštol Jan ve svém dopise, nad nímž rozjímáme při dnešní bohoslužbě slova: „Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.“ (1 Jan 2,1-2) Učme se všichni správné hierarchii hodnot. Život člověka stojí po Bohu na nejvyšší příčce. Kdo z lidí si ho dovolí ocenit či soudit? Evangeliem, tedy dobrou zprávou dnešního dne, je vědomí, že Kristus zemřel za Betlémské chlapce i za ty nenarozené a že v něm umírají a vstávají k věčnému životu všichni, které on povolal. Modleme se za všechny, aby se tak stalo všem.

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.8. svátek sv. Bartoloměje

Zj 21,9b-14; Jan 1,45-5

Komentář k : Jan 1,45-51
Mohu si položit otázku, zda dokážu někomu přiblížit Ježíše… Najdu někoho poctivého, „ve kterém není lsti“ a zkusím jej – třeba v modlitbě – Pánu představit?

Zdroj: Nedělní liturgie

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…