Celé Boží bytí naslouchá i tomu nejtižšímu zašeptání naší duše, - archív citátů

Šabaka Petr | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek svatých Mláďátek 28. 12. / Petr Šabaka

UKAZUJÍ NA KRISTA

Promluva na Svátek Betlémských neviňátek

„Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není“ (Mt 2,18) Svátek Betlémských neviňátek v posledních letech získává nový obsah. Zabití chlapci do dvou let ukazují na Krista, stejně jako děti, které se nemohou narodit.

Otevřel jsem si na internetu stránky Českého statistického úřadu a nechal na sebe působit čísla a tabulky. V roce 2009 se nenarodilo 40528 dětí (z toho samovolných potratů bylo 14629). Jeden milion žen využívá antikoncepci, z nichž dobrá polovina hormonální. Narodilo se pak 118 667 dětí, z toho bohužel 319 mrtvých. A stojí za zmínku, že nejvyšší počet potratů byl v naší zemi během osmdesátých let minulého století.

Na základě těchto několika čísel můžeme pochopit, že náš život není samozřejmostí. Měli bychom poděkovat svým rodičům, že nám dovolili narodit se, že jsme pro ně nebyli nemilým překvapením, problémem, přítěží, ale darem, radostí, „plodem jejich lásky“, k němuž se přiznali.

Co vzkázat těm, kteří zapřeli plod své lásky, kteří se postavili proti životu? To, co říká apoštol Jan ve svém dopise, nad nímž rozjímáme při dnešní bohoslužbě slova: „Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.“ (1 Jan 2,1-2) Učme se všichni správné hierarchii hodnot. Život člověka stojí po Bohu na nejvyšší příčce. Kdo z lidí si ho dovolí ocenit či soudit? Evangeliem, tedy dobrou zprávou dnešního dne, je vědomí, že Kristus zemřel za Betlémské chlapce i za ty nenarozené a že v něm umírají a vstávají k věčnému životu všichni, které on povolal. Modleme se za všechny, aby se tak stalo všem.

Autor: Šabaka Petr

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý

2 Sam 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35

Komentář k 2 Sam 6,12b-15.17-19: Radost z Hospodina se může projevovat i tancem. Bohoslužba má být projevem živého vztahu. Nepůsobíme občas moc smutně, spíš pohřebně?

Zdroj: Nedělní liturgie

Modlitba za svět: od Afghánistánu po Zimbabwe

(27. 1. 2020) Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

(27. 1. 2020) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí má být v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad…

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2020) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2020) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2020) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2020) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2020) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Hudba spojuje

(19. 1. 2020) Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert…

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Shincheonji

je poměrně mladé náboženské hnutí pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz