Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Zmrtvýchvstání Páně - vigilie C / Stůl slova - Aleš Opatrný

Stůl slova

Zmrtvýchvstání Páně - vigilie

Rozbor textu

1. čtení
Řím 6,3-11
Pro Pavla je spojitost mezi křtem a vzkříšením, mezi tajemstvím velikonoc a tajemstvím existence křesťana zjevná, zásadní a nezbytná. V lidovém chápání je to téměř přesně naopak. Křesťanství není komplikovanou filozofií, ale není také snadnou naukou pro lid. Týká se největších hloubek existence, týká-li se hříchu a odpuštění, smrti a (věčného) života. Tyto věci jsou existenciálně přístupné každému člověku, ale mluvit není o nich snadné.


2. čtení
Evangelium
Lk 24,1-12
Prázdný hrob je cenná pomůcka k pochopení a k uvěření. Ale jádrem věci je slovo. Slovo "proč hledáte živého mezi mrtvými ... byl vzkříšen". Kdo tato slova přijme za vlastní, je na cestě k setkání s Ježíšem vzkříšeným, živým, a může být svědkem.


K úvazeMyšlenky k promluvě
Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, když se rozdělují olympijské medaile, když se setkávají hlavy států, nejsme u toho. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, i když jsme dávno ještě nebyli na světě. A když slavíme Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se nás to každého - a týká se nás to pro dnešek i pro celou věčnost. Protože v Ježíšově smrti zemřel náš hřích a v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšeni. Ve křtu jsme byli na tento nový kmen Božího života naroubováni. Slavme tedy společně radost z toho, že jsme pokřtěni. Že jsme přešli ze smrti do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale že se nás týká jakožto brána do věčnosti. Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život, který máme v sobě teď, v nás nikdy nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, a že tedy to, co slíbil a učinil má věčnou platnost.

Obnovíme-li tedy teď svůj křestní slib, potom nebudeme říkat: my už budeme hodní. Potom budeme říkat: ano, poznali jsme, že tady vede cesta k životu. Touto cestou chceme jít. Je to to nejlepší, co vůbec existuje - žít životem Božího dítěte. Je to to nejlepší, co nás může potkat, žít jako živý úd církve. Bůh se pro nás rozhodl. Řekl vůči nám své věčné "ano". Je na nás, abychom na to odpověděli i my svým "ano". A abychom zůstali tomuto "ano" věrni. Dnes, zítra i navěky.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí Svatého týdne

Iz 42,1-7; Jan 12,1-11

Komentář k Jan 12,1-11: Láska nehledí na peníze. Projevení citů ať je nám v církvi vzorem! Chci si vážit spontánních projevů, vycházejících z lásky k Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz