Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Zmrtvýchvstání Páně - vigilie /Lk 24,1-12/

Dnešní den se také někdy nazývá Bílá sobota. Je to proto, že dnešní den v minulosti byli pokřtěni katechumeni a přicházeli do kostela v bílém rouchu, aby naznačili čistotu své duše po křtu.

Obřady tohoto dne jsou velice bohaté. Právem se nazývá liturgie tohoto dne matkou všech vigílií. Protože jsou velikonoce nějvětším svátkem křesťanů, proto máme možnost prožít několik bohatých obřadů, které nám znovu každý rok odhalují velikost Božího díla, které vykonal z lásky k nám, lidem.

* První část Velké noci /veliko-noce/ je slavnost světla.
Světí se velikonoční svíce - paškál, který se v průvodu nese do presbytáře a je zazpíván chvalozpěv na tuto svíci : Exultet.

* Druhou částí je bohoslužba slova, která v sedmi čteních ze Starého zákona nám nabízí průřez dějinami spásy lidstva. Na závěr se slavnostně zazpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje epištola a evangelium, v kterém se dovídáme o situaci bezprostředně po Kristově vzkříšení.

* Třetí částí je křestní bohoslužba, při které se uděluje křest nebo se pouze s rozžatými svícemi v ruce obnovují křestní závazky.

* Čtvrtou částí je slavná bohoslužba slova. Na závěr mše svaté kněz říká :"Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja." Znamená to : Jděte s Pánem v srdci a všude, kde budete, chvalte Boha!
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí Pondělí Svatého týdne

Iz 42,1-7; Jan 12,1-11

Komentář k Jan 12,1-11: Láska nehledí na peníze. Projevení citů ať je nám v církvi vzorem! Chci si vážit spontánních projevů, vycházejících z lásky k Bohu.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz