Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Sekce: Knihovna

Norbert Baumert

1. Úvod

z knihy Dary ducha Ježíšova III

KRISTOLOGICKÝ ROZBOR CHARISMATICKÉ DIMENZE CÍRKVE


Předmluva k českému vydání
Tento sešit je 3. částí knihy Dary Ducha Ježíšova, ve které se autor, profesor exegeze Nového zákona na jezuitské vysoké škole St. Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem, zabývá "charismatickou dimenzí církve". V úvodu k originálnímu vydání čteme:

"Otázka po základu života 'těla Kristova' vede k rozličným druhům působení Ježíšova Ducha: On objasňuje Boží slovo, je životem svátostí, je silou křesťanského všedního dne, je darem, z něhož vyrůstají jednotlivá obdarování. Aby teologie zdůraznila nedisponovatelnost jeho působení, mluví v posledních desetiletích opět častěji o ’charismatickém’ působení Ducha, které v mnoha lidech uvnitř církve i mimo ní porobouzí nový život a individuální charismata, ’jak Duch chce’. Církev je tak znovu hlouběji chápána jako místo, kde všechny tyto dary společně působí. ’Apoštolát laiků’, ’všeobecné kněžství’, ’odpovědnost a poslání laiků v církvi a ve světě’, ’Boží lid’, právě tak jako ’liturgické’, ’biblické’, ’ekumenické’ a ’charismatické’ hnutí jsou pouze hesla, která na tuto charismatickou dimenzi nově ukazují."

Některé z těchto poukazů nám autor již přiblížil (charismatické hnutí v 1. části a biblický pohled v části 2.). Nyní tedy může přistoupit k teologické reflexi několika klíčových témat (viz Úvod). Jak sám říká, tento rozbor "opět vyrostl z mnoha rozhovorů, přednášek i vlastních článků (viz seznam literatury). Je příspěvkem do diskuse jak ve vnitřním dialogu charismatického hnutí, tak i v dialogu jeho představitelů s církevní veřejností a se všemi křesťany. Úvahy jsou určovány otázkou, v jakém vztahu jsou tyto konkrétní zkušenosti spásy ke spiritualitě celé církve. V závěru je tak představeno nejen charismatické hnutí ve svých základních elementech, nýbrž je zároveň ukázáno, v jakém smyslu přitom jde o oživení církve jako celku a jaké nenahraditelné funkce má charismatické působení Ducha.

A právě toto je téma, které je i v naší české církvi velmi aktuální. Tento sešit lze tedy v první řadě doporučit všem teologickým profesionálům, kteří mají nějakým způsobem formovat myšlení druhých v oblasti ekleziologie, nauky o milosti či spirituální teologie, stejně jako všem, kteří mají na starosti duchovní formaci. Základní orientaci a kritéria pro rozlišování by zde pak měli čerpat i lidé zodpovědní za různé skupiny či společenství nejen z Charismatické obnovy. A i když třeba nemusí porozumět všemu, může zde určité základní opory pro život a službu v církvi získat i ten, kdo sešit třeba jen zběžně projde a vezme si z něj to, co je právě schopen zpracovat.

Komu se podaří prokousat se nyní již trochu náročnějším teologickým jazykem, určitě nebude litovat. Nabízí se mu zde totiž velmi vyvážený, ale zároveň ostrý a probouzející pohled na oblasti, které nejen v praxi, ale i na vyšší teologické úrovni často vůbec nejsou diferencovány nebo zde vládne velký zmatek v pojmech. Nenajdeme zde tedy již příliš povzbuzení a inspirace, jak tomu bylo v částech předchozích, ale spíše jakýsi lék proti jak černobílému tak i rozmazanému vidění skutečnosti. A o to vlastně (také a za třetí) jde.
Petr Hruška

Úvod
Čtení takových svědectví, jaká jsme uvedli ve druhé části knihy, jistě vzbuzuje vděčnost a radost nad tím, že lidé tak jasně zakouší Boží působení, ale zároveň provokuje k mnohým otázkám. Mnohé z nich byly reflektovány hned na místě, jiné by měly být nyní zváženy v širší souvislosti.

Hodně bylo řečeno o "zkušenosti": Neskrývá se za tím nebezpečné oslabení "víry" jako základního křesťanského postoje? Často byla zmínka o "charismatech": Co je míněno tímto pojmem a v jakém vztahu jsou tyto fenomény k ostatnímu působení Ducha v církvi? Slyšeli jsme o neobvyklých zážitcích: Do jaké míry se přitom jedná o přirozené síly a jak dalece jde o znamení spásy? Bůh nabízí svou spásu všem lidem: V jakém vztahu jsou zde popisované dějinné fenomény k všeobecné Boží vůli spasit všechny lidi? Jak se to vše tedy týká církve jako celku nebo jaké podstatné ekleziologické elementy jsou zde patrné?


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Témata: Duch svatý

Čtení z dnešního dne: Pondělí 17. 6. 2024, Pondělí 11. týdne v mezidobí

1 Král 21,1-16;

Komentář k Mt 5,38-42: Nastavení druhé tváře neznamená nechat se otloukat. Spíše nastavit zrcadlo špatnosti, a tak ji usvědčit! Ano, a udělat „něco navíc“!

Zdroj: Nedělní liturgie

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Noc kostelů - datum

Noc kostelů - datum
(4. 6. 2024) Základní informace o Noci kostelů.

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(3. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…