Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Michael Slavík

1. Úvod

z knihy Profil osobnosti kněze po Druhém vatikánském koncilu

Druhý vatikánský koncil si kladl za cíl souhrnně a přesně předložit nauku o církvi. To se podařilo a vznikla věroučná konstituce "Lumen gentium". Zároveň se však v průběhu koncilních jednání čím dál víc prohlubovalo vědomí o nutnosti vést dialog se světem, tak aby se to promítlo do praktického pastoračního chování církve. Z toho logicky povstala potřeba vyjádřit nejprve vztah církve ke zdroji své existence - k Božímu zjevení - (Dei verbum) a též ke slavení a zpřítomňování tajemství spásy (Sacrosanctum Concilium); Stranou pak nemohly zůstat ani souvislosti vně katolické církve: vztah ke světu (Gaudium et spes), k východním církvím a ostatním křesťanům (Orientalium Ecclesiarum, Unitatis redintegratio), k nekřesťanům (deklarace Nostra aetate), k náboženské svobodě (Dignitatis humanae), ke sdělovacím prostředkům (Inter mirifica). Stejně tak se viděla potřeba formulovat vztah i k některým činnostem církve - k výchově (Gravissimum educationis), k misii (Ad gentes) a také, a to v neposlední řadě, k jednotlivým povoláním uvnitř Božího lidu: ke kněžské službě (Christus Dominus, Presbyterorum ordinis, Optatam totius) k řeholnímu životu a postavení laiků (Perfectae caritatis, Apostolicam actuositatem).

VZNIK DEKRETU

Koncilní dekret PO v sobě skrývá dost pohnutou historii, která jakoby v malém ilustrovala potíže, úsilí i dozrávání pohledů koncilu na předmět svého jednání. Připomeňme si pro osvěžení, že příslušná sněmovní komise začala jednat začátkem prosince 1962 o čtyřech předlohách zabývajících se životem a službou kněží, které vypracovala přípravná komise ještě v předkoncilním období.1) Svou práci na tomto tématu sněm dokončil až při slavnostním závěrečném zasedání koncilu dne 7. prosince 1965 (poměr hlasů: 2 390 pro, 4 proti). Obava, že se dekret možná ani nepodaří dokončit a odhlasovat, se nenaplnila jen díky intenzivnímu pracovnímu finiši odborných komisí i koncilních otců.

Dekret PO Je třeba číst ve vazbě k ostatním místům ve sněmovních dokumentech, které se zmiňují o kněžství. (SC, LG 28, CD, OT). Zároveň je třeba mít na mysli, že II. vatikánský koncil nemá přílišnou potřebu zdůrazňovat vlastní svátostný charakter služebného kněžství, i když ho připomíná a na něj navazuje,2) protože tuto nauku už formuloval Tridentský koncil v obraně proti reformátorům. Koncil chce spíš toto rozvinout spolu s dalšími aspekty života a služby kněží. Koncil tak činí "ve snaze o účinnější podporu jejich (kněžské) služby a lepší péči o jejich život v lidských i pastoračních podmínkách, velmi často od základu hluboce změněných"3) oproti dobám minulým.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)