Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou člověk přijímá a na niž odpovídá. - archív citátů

25.1.2019, 11:58

“Co je cíl?” je téma letošního ABSOLVENTSKÉHO VELEHRADU (17. – 19. května)

Absolventský Velehrad je setkání mladých věřících ve věku 21 – 35 let, kteří jsou absolventy středních a vysokých škol, začínají pracovat nebo své studium ještě dokončují. Akce má účastníkům nabídnout možnost sdílet a prodiskutovat své problémy či zkušenosti z profesního, duchovního i rodinného života a získat tak nové impulsy i kontakty.
 
Často slýcháme, že cílem každého křesťana má být dosažení Božího království. Tento cíl se však může nám, mladým lidem, jevit vzdáleně, až abstraktně.
"Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle?" To jsou otázky, které chceme účastníkům setkání předložit a vést je k jejich zodpovězení.
 
Těšit se můžete na přednášky, diskuze, workshopy,  společné slavení eucharistie, ale i  na navázání nových kontaktů, sdílení zážitků a společný čas s přáteli. Nabídneme také prostor pro ztišení, meditaci.
 

Tématické okruhy Absolventského Velehradu 2019

1. Já, křesťan
a. Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace
b. Mé strachy a očekávání
 
2. Křesťan a vztahy
a. Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní)
b. Moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát
c. Přátelství a jiné vztahy
 
3. Křesťan a společnost
a. Politika, moje práce
b. Dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost v církvi
 
Pro více informací sledujte web, který je průběžně aktualizován: www.absolventskyvelehrad.cz.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 19.7.

Ex 11,10-12,14; Mt 12,1-8

Komentář k :

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2019) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"
(17. 7. 2019) Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2019) z kláštera Compiègne u Paříže

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život
(15. 7. 2019) Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech...

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2019) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka
(10. 7. 2019) Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu,...

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2019) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2019) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2019) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)