Absolventský Velehrad je setkání mladých věřících ve věku 21 – 35 let, kteří jsou absolventy středních a vysokých škol, začínají pracovat nebo své studium ještě dokončují. Akce má účastníkům nabídnout možnost sdílet a prodiskutovat své problémy či zkušenosti z profesního, duchovního i rodinného života a získat tak nové impulsy i kontakty.
 
Často slýcháme, že cílem každého křesťana má být dosažení Božího království. Tento cíl se však může nám, mladým lidem, jevit vzdáleně, až abstraktně.
"Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle?" To jsou otázky, které chceme účastníkům setkání předložit a vést je k jejich zodpovězení.
 
Těšit se můžete na přednášky, diskuze, workshopy,  společné slavení eucharistie, ale i  na navázání nových kontaktů, sdílení zážitků a společný čas s přáteli. Nabídneme také prostor pro ztišení, meditaci.
 

Tématické okruhy Absolventského Velehradu 2019

1. Já, křesťan
a. Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace
b. Mé strachy a očekávání
 
2. Křesťan a vztahy
a. Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní)
b. Moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát
c. Přátelství a jiné vztahy
 
3. Křesťan a společnost
a. Politika, moje práce
b. Dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost v církvi
 
Pro více informací sledujte web, který je průběžně aktualizován: www.absolventskyvelehrad.cz.