25.1.2019, 11:58

“Co je cíl?” je téma letošního ABSOLVENTSKÉHO VELEHRADU (17. – 19. května)

Absolventský Velehrad je setkání mladých věřících ve věku 21 – 35 let, kteří jsou absolventy středních a vysokých škol, začínají pracovat nebo své studium ještě dokončují. Akce má účastníkům nabídnout možnost sdílet a prodiskutovat své problémy či zkušenosti z profesního, duchovního i rodinného života a získat tak nové impulsy i kontakty.
 
Často slýcháme, že cílem každého křesťana má být dosažení Božího království. Tento cíl se však může nám, mladým lidem, jevit vzdáleně, až abstraktně.
"Co je cílem mého života? Jak k němu směřuji? Směřuji k němu vůbec? Co mohu v životní fázi a v situaci, ve které se právě nacházím, dělat, abych dosáhl cíle?" To jsou otázky, které chceme účastníkům setkání předložit a vést je k jejich zodpovězení.
 
Těšit se můžete na přednášky, diskuze, workshopy,  společné slavení eucharistie, ale i  na navázání nových kontaktů, sdílení zážitků a společný čas s přáteli. Nabídneme také prostor pro ztišení, meditaci.
 

Tématické okruhy Absolventského Velehradu 2019

1. Já, křesťan
a. Sebepoznání, sebemotivace, hledání identity, seberozvoj, seberealizace
b. Mé strachy a očekávání
 
2. Křesťan a vztahy
a. Rodina, z níž pocházím a vztahy s ní (a v ní)
b. Moje (budoucí) rodina, jak najít ideálního partnera a jak se jím sám stát
c. Přátelství a jiné vztahy
 
3. Křesťan a společnost
a. Politika, moje práce
b. Dobrovolnictví, charitativní činnost, jak vytvořit a vést společenství, angažovanost v církvi
 
Pro více informací sledujte web, který je průběžně aktualizován: www.absolventskyvelehrad.cz.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22,4,

Sk 2,14.22b-33; Mt 28,8-15

Komentář k Mt 28,8-15: Běžícím ženám, plným „strachu i radosti“, jde naproti sám Ježíš. I dnes jde vstříc těm, kdo se snaží radostnou zprávu šířit dál…

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2019) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači...

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?
(22. 4. 2019) Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2019) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v...

Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

(21. 4. 2019) Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", shrnuje celé velikonoční poselství....

Velikonoční aleluja

(21. 4. 2019) Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela

Velikonoce - svátky jara?

(21. 4. 2019) Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam...

Velikonoce

Velikonoce
(21. 4. 2019) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2019) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916
(19. 4. 2019) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce...