Srdečně zdravím z naší mladičké salesiánské farnosti v Šovó v Mongolsku, kde se můžeme s první generací místních křesťanů dělit o Boží světlo a radost evangelia.

I zde září Světlo narozeného Božího Syna! Jen v něm můžeme vidět všechny těžkosti života v novém světle: jako privilegium být blízko Bohu v jeho nepatrnosti a vyloučenosti.

Žehnám z dálek Tobě i všem Tvým blízkým, přeji Ti požehnané Vánoce a vyprošuji Ti plodný nadcházející rok 2022. A prosím, můžeš‐li, pomodli se i za nás zde.

P. Jára Vracovský, SDB

PS: Více se o naší službě v Mongolsku můžeš dozvědět na nových webových stránkách https://dbmongolia.org/cs/, kde je také k dispozici poslední 23. dopis z Mongolska.