Doporučujeme k online poslechu promluvu P. Raniero Cantalamessy,
kterou přednesl před papežem Františkem a jeho spolupracovníky.

Český pořad Radia Vatikán 05.04.2019 - k poslechu zde

Článek s výběrem z promluvy naleznete zde (na www.vaticannews.va/cs)