Pěstujte pevný, živý
a autentický osobní vztah s Ježíšem.
Píše ve svém poselství papež František
francouzským seminaristům (1.12.2023).

 

Pokud mi stačí Ježíš, nepotřebuji ani velký pastorační úspěch

Abyste mohli žít náročnou a někdy drsnou kněžskou realitu a čelit výzvám a pokušením, s nimiž se na cestě setkáte, existuje jediné řešení: pěstujte pevný, živý a autentický osobní vztah s Ježíšem.

Miluj Ježíše víc než cokoli jiného, ať ti stačí jeho láska a z každé krize a každé těžkosti vyjdeš jako vítěz.

Neboť pokud mi stačí Ježíš, nepotřebuji velké útěchy ve službě, ani velký pastorační úspěch, ani pocit, že jsem středem rozsáhlých vztahových sítí; pokud mi stačí Ježíš, nepotřebuji neuspořádané náklonnosti, známosti, velké zodpovědnosti, kariéru, nepotřebuji zářit v očích světa nebo být lepší než ostatní; pokud mi stačí Ježíš, nepotřebuji velké hmotné statky…

Děkuji vám za odvážnou odpověď

Papež ve svém poselství děkuje za mimořádné volání, které Bůh adresoval mladým francouzským seminaristům, a také za odvážnou odpověď, kterou chtějí na toto volání dát. Je to důvod k díkůvzdání, naději a radosti, pokračuje, když vidíme, že mnoho mladých lidí se stále odvažuje s velkorysostí a odvahou víry a navzdory těžkým časům, kterými procházejí naše církve a naše sekularizované západní společnosti, zavázat se k následování Pána pro jeho službu a pro službu svým bratřím a sestrám.

Způsoby služby musí zohledňovat dnešní společnost

Poselství připomíná, že dnes je postava kněze v některých kruzích velmi často zkreslována, relativizována, někdy považována za podřadnou. Dodává však, že povahu kněžství nikdo nikdy nezmění, i když způsob jeho výkonu musí nutně zohledňovat vývoj dnešní společnosti a situaci vážné krize povolání, kterou prožíváme. Proto, abychom došli sluchu u lidí, s nimiž se setkáváme, a pokračovali v nové evangelizaci, k níž vyzývá papež František, je jedinou cestou přijmout pastorační styl blízkosti, soucitu, pokory, nezištnosti, prostoty a chudoby. Tedy kněze, který zná vůni ovcí a který s nimi kráčí jejich tempem. Právě tímto způsobem se kněz dotkne srdcí svých věřících, získá jejich důvěru a umožní jim setkat se s Kristem.

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, učitelka duchovního života

Proto láska k Ježíši více než čemukoli jinému vám umožní vyjít vítězně ze všech krizí, radí římský biskup seminaristům. Pokud mi stačí Ježíš, nepotřebuji ve službě velké útěchy, ani velké pastorační úspěchy, ani pocit, že jsem středem rozsáhlých vztahových sítí. Nepotřebuji ani chaotické náklonnosti, ani proslulost, ani velkou odpovědnost, ani kariéru, ani být lepší než ostatní. Pokud naopak podlehnu některému z těchto pokušení nebo slabostí, je to proto, že mi Ježíš nestačí a já selhávám v lásce.

Drazí seminaristé, uzavírá papež František, mějte vždy na prvním místě zájem odpovědět na Ježíšovu výzvu ke společenství a posilujte své spojení s Tím, který si vás chce učinit přátele, který je věrný a učiní vás šťastnými. A doporučuje jim jako učitelku duchovního života svatou Terezii od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, a to u příležitosti 150. výročí jejího narození. Ona, která neustále dýchá Ježíšovým jménem, jeho jedinou láskou, vás povede po cestě důvěry, která vás bude každý den podpírat a díky níž budete pevně stát před zrakem Boha, až vás k sobě povolá. Papež na závěr uděluje své požehnání a svěřuje všechny členy francouzských seminárních komunit přímluvě a ochraně Panny Marie Nanebevzaté, patronky Francie.

Zpracováno podle poselství papeže Františka podepsaném
kardinálem státním sekretářem Parolinem
u příležitosti národního setkání francouzských seminaristů 1.12.2023
Redekčně upraveno, zkráceno. 

 

Zdroje: