Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

16. 7. 2019 , (Foto: ima)

Co je to spiritualita?

ulice, modlitba / ima

Spiritualita má svůj původ v latinském výrazu pro duchovní život. Jde víc než o nějaké cvičení nebo techniku a obsahuje mnohem víc než denní půlhodinovou meditaci. Spiritualita je způsob, jak žijeme, a zahrnuje tedy všechno. V jiném kontextu by ani nemělo smysl o ní mluvit.

Známe biblické obrazy kvasu a soli. Jejich účel je doplňovat, pronikat a obohacovat. Podobně působí i spiritualita jako život z Ducha. Proniká celé naše lidství. Je to pozvání zabývat se duchovními hodnotami a integrovat je do denního života. Běžně se sice zabýváme tím, že pracujeme, jíme, spíme nebo pěstujeme nějakého koníčka. Ale někdy přijdou i jiné myšlenky a ty nejsou méně důležité než jídlo, pití nebo spánek. Když se třeba procházíme lesem nebo sedíme na lavičce v parku a najednou nás napadnou otázky jako: Co je opravdu důležité v mém životě a kdo vůbec jsem? Jaký smysl má můj život? Co bude, když skončí? Usilujeme o materiální hodnoty a zároveň zjišťujeme, že ony samy nás neuspokojí. Život má i duchovní dimenzi, která se nejprve jeví jako touha po něčem neznámém, co je víc než my sami.

Vyjádřit duchovní zkušenost je problémem lidí všech dob na celém světě. Chybí nám výrazy, kterými bychom mohli srozumitelně sdělit něco, co se naprosto vymyká známému světu. Proto jsme odkázáni na obrazy a přirovnání k něčemu známému. Místo pojmů a definic se nabízí podobenství.

Jedno podobenství z Číny říká: „Poprosil jsme mandlovník: vyprávěj mi o Bohu, a on začal rozkvétat.“ Duchovní hledání začíná otázkami: Jak se dostanu dál? Proč se děje, co se právě děje? Proč musím prožívat takové věci? Hledáme smysl svého života, hledáme sami sebe, ptáme se po nějaké vyšší moci… Nejprve se možná neděje vůbec nic. Nebo odpovědi, které dostáváme, nepomáhají. Tato doba je často spojená s bolestným tlakem a frustrací. Cítíme se se svou touhou osamoceni. Jednoho dne se nám však otevřou dveře. Nejdůležitější odpověď nepodává náš rozum, nenajdeme ji v knihách ani na svatých místech nebo u moudrých lidí. Tato odpověď je v nás a tam je třeba ji hledat. O mandlovníku je řečeno, že začal kvést, a co udělá člověk? Ten mluví, zpívá, tančí, směje se, pláče, miluje. Krátce řečeno: začíná být sebou samým, stává se víc člověkem.

Když se upřímně ptám po Bohu, zjišťuji, že sám jsem i odpovědí. Poznávám se jako mandlovník, kterého jsem se na začátku ptal a který dal odpověděl tím, že začal kvést.

Spiritualita mluví o následování Krista ve vlastním životě. Nejde o papouškování, ale o to, svým způsobem žít tu lásku, kterou žil Kristus. Uskutečnit v sobě jako člověk Boží život. Kdo tedy Krista následuje, uskutečňuje Boží synovství, stává se Božím dítětem.

Se svolením zpracováno podle knihy
Jan Šedivý, To opravdové zůstává,
kterou vydalo nakladatelství Cesta.
Redakčně upraveno.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Jer 38,4-6.8-10; Žalm 40; Žid 12,1-4
Lk 12,49-53

Ježíšovo slovo v Lk 12,49-53 je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? Nepřehlédněme úvod do této perikopy. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby člověk mohl stanout před samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedočkavě těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před Boha. Ale už v té chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či kvůli honbě za aktuálním prospěchem vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2019) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl...

CAMPFEST - HUDEBNÍ FESTIVAL UŽ ZA PÁR DNÍ

(30. 7. 2019) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa čoskoro začne na Ranči Kráľova Lehota a bude trvať od...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2019) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do...