Řeholnice ve vězení

Mlada je sestrou františkánkou Marie Immaculaty
a také vězeňskou kaplankou.
Proč se rozhodla pro tuto práci?
Jak krušné byly její začátky? 
V čem spočívá její služba ve vězení?
Jak na ni reaguje personál věznice i samotní vězni?

... Jeden vězeň mi řekl:
„Když jsem vás uviděl poprvé, řekl jsem si:
´Ty vole, to jsi na tom dost blbě, když vidíš jeptišku.´´“ ...

Řeholnice ve vězení - k poslechu >>zde<<