Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

30.8.2018, 10:03

Kurz pro kostelnice a kostelníky v Rožmitále pod Třemšínem, 5. - 7. 9. 2018

Zveme Vás na 3-denní kurz kostelnictví do Rožmitálu již příští týden. Věnovat se bude jak teoretickému úvodu do chápání liturgického prostoru, tak praktickým přednáškám jako: Příprava kostela pro jednotlivé bohoslužby – mše sv., křest, biřmování, pohřeb, svatba, adorace; Péče kostelníka o jednotlivé předměty a jejich hodnota z hledisla liturgického vs. umělecko-historického; Kostel v průběhu liturgického roku a další.

Témata přednášek:

P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L. – Teorie liturgie a liturgického prostoru (2 + 2 hodiny)

O co jde v liturgii; Liturgie jako děj a drama (úvod do liturgiky; proč to všechno děláme).
Kostel a jeho význam (Co kostel symbolizuje, stačí profánní místnost, co by se v kostele mohlo odehrávat a co už je za hranicí - koncert, přednáška, divadlo, bojovka…)
Celkové uspořádání kostela a teologický význam prvků resp. změna významu během dějin (oltář, ambon, kříž, svatostánek, křtitelnice; oltář versus oltáře, po koncilní oltář a původní, stará kazatelna a vztah k nové, jak s tím zacházet … )
Vývoj liturgie; co si představit pod pojmem „Liturgická reforma po II. vatikánském koncilu“. Lze očekávat další změny? Kdo smí změny zavádět (kostelník?)?
Acta curie, leden 2017 - Některé liturgické otázky (čj. A/2017/331)

 

P. Mgr. Ing. Michal Němeček – liturgické předměty a jejich praktické používání (2 + 1,5 hodiny)

Předměty užívané v liturgii - (rozdíly: od eucharistie, přes oleje až po menutergium), s čím kdo může resp. nemůže manipulovat, za jakých okolností a jak.
Foto série ze sakristie – co je co, k čemu je to dobré, k čemu se to používá (roucha, plátna, monstrance…)
Příprava přede mší - co se správně má a kam připravit, na co se zapomíná v dlouhodobější přípravě.
Příprava kostela pro jednotlivé bohoslužby – mše sv., křest, biřmování, pohřeb, svatba, adorace.
Seminář: Rozvedení Velikonočního tridua jako praktická ukázka.

 

P. Mgr. Vladimír Kelnar – Základ památkové péče o umělecké předměty vč. rouch (1,5 hodiny)

Umělecké předměty v našich kostelích a jejich hodnota (mnohé „bezcenné“ předměty jsou ve skutečnosti velmi vzácné a naopak). Hodnota z hlediska liturgie není stejná jako cena z hlediska historicko-kulturního. Podle čeho lze rozlišit cenné a bezcenné.
Péče kostelníka o jednotlivé předměty (péče o liturgické nádoby, čištění obrazů a soch, dřevěných a kamenných oltářů; jak správně uklízet).
Manipulace s uměleckými předměty resp. uskladnění.
Drobné práce údržby na objektu (oklepání a oprava mokré omítky, vrtání do veřejí, kamenných podlah, oltářů, zasekání elektroinstalace…).
Jak postupovat při změně umělecké výzdoby kostela  (nákup a pořizování obrazů, sošek, rouch, inventarizace a evidence, seznamy Památkové péče)
Zvony a jejich základní údržba.
Co s nepotřebnými věcmi?

 

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. – Osoby v liturgii, liturgický rok a liturgické knihy (2 hodiny)

Význam jednotlivých rolí během liturgie s důrazem na kostelníky jako aktéry „dramatu“ liturgie (význam příprav  na bohoslužby; rozdíl mezi službou kostelníka a ministranta).
Kostel v průběhu liturgického roku - jednotlivé slavnosti během roku (Velikonoce, Vánoce, Boží tělo)
Kde najdeme návody?
Liturgické knihy a jejich aktuální podoba.
Dodatek:

Květiny v liturgickém prostoru – fotky a popis bez praktického cvičení.
Kde se dají věci pořídit (např. bývají italské e-shopy levnější než polské?)

 

Poradna - vzájemně

 

Předběžný časový rozvrh

 

Středa 5. 9. 2018

18,00 Úvodní setkání

19,30 Večeře

20,00 1/2 přednášky P. Jana Kotase – Prostor kostela

22,00 Diskuse

 

Čtvrtek 6. 9. 2018

8,00    Snídaně

9,00    2/2 přednášky P. Jana Kotase – Prostor kostela

11,00  Přestávka na dopolední kávu

11,30  Diskuse

12,00 Oběd

14,00  Přednáška P. Němečka – Teorie liturgie

16,00  Přestávka

16,30  P. Němeček – Příprava manuálu pro všechny bohoslužby tridua

18,00  Dobrovolná mše sv. s farností v místním kostele sv. Jana Nepomuckého

19,00 Večeře

20,00 Společné posezení, volný program

 

Pátek 7. 9. 2018

8,00   Mše sv. v místní kapli

8,50    Snídaně a zabalení s uvolněním pokojů

9,30    DKC AP – Základ památkové péče o umělecké předměty

11,00  Přestávka na kávu a následná diskuse o tom, kdo co jak dělá

12,00 Oběd

14,00 Přednáška P. Radka Tichého – Základní druhy bohoslužby

16,00  Konečné sdílení

16,30 Konec

18,00  Odjezd autobusu do Prahy

 

Přihlášky a bližší informace:
tel.: +420 734 435 295, e-mail: info@panskydumrozmital.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 22.9.

1 Kor 15,35-37.42-49; Lk 8,4-15

Komentář k 1 Kor 15,35-37.42-49: Úžasné svědectví o našem budoucím životě! A zároveň návod k životu v plnosti. Kéž dokážu tuto naději předat těm, kdo ji potřebují!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22. 9. 2018) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO
(21. 9. 2018) „...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z...

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2018) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2018) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2018) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16. 9. 2018) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)