30.8.2018, 10:03

Kurz pro kostelnice a kostelníky v Rožmitále pod Třemšínem, 5. - 7. 9. 2018

Zveme Vás na 3-denní kurz kostelnictví do Rožmitálu již příští týden. Věnovat se bude jak teoretickému úvodu do chápání liturgického prostoru, tak praktickým přednáškám jako: Příprava kostela pro jednotlivé bohoslužby – mše sv., křest, biřmování, pohřeb, svatba, adorace; Péče kostelníka o jednotlivé předměty a jejich hodnota z hledisla liturgického vs. umělecko-historického; Kostel v průběhu liturgického roku a další.

Témata přednášek:

P. Mgr. Jan Kotas, S.L.L. – Teorie liturgie a liturgického prostoru (2 + 2 hodiny)

O co jde v liturgii; Liturgie jako děj a drama (úvod do liturgiky; proč to všechno děláme).
Kostel a jeho význam (Co kostel symbolizuje, stačí profánní místnost, co by se v kostele mohlo odehrávat a co už je za hranicí - koncert, přednáška, divadlo, bojovka…)
Celkové uspořádání kostela a teologický význam prvků resp. změna významu během dějin (oltář, ambon, kříž, svatostánek, křtitelnice; oltář versus oltáře, po koncilní oltář a původní, stará kazatelna a vztah k nové, jak s tím zacházet … )
Vývoj liturgie; co si představit pod pojmem „Liturgická reforma po II. vatikánském koncilu“. Lze očekávat další změny? Kdo smí změny zavádět (kostelník?)?
Acta curie, leden 2017 - Některé liturgické otázky (čj. A/2017/331)

 

P. Mgr. Ing. Michal Němeček – liturgické předměty a jejich praktické používání (2 + 1,5 hodiny)

Předměty užívané v liturgii - (rozdíly: od eucharistie, přes oleje až po menutergium), s čím kdo může resp. nemůže manipulovat, za jakých okolností a jak.
Foto série ze sakristie – co je co, k čemu je to dobré, k čemu se to používá (roucha, plátna, monstrance…)
Příprava přede mší - co se správně má a kam připravit, na co se zapomíná v dlouhodobější přípravě.
Příprava kostela pro jednotlivé bohoslužby – mše sv., křest, biřmování, pohřeb, svatba, adorace.
Seminář: Rozvedení Velikonočního tridua jako praktická ukázka.

 

P. Mgr. Vladimír Kelnar – Základ památkové péče o umělecké předměty vč. rouch (1,5 hodiny)

Umělecké předměty v našich kostelích a jejich hodnota (mnohé „bezcenné“ předměty jsou ve skutečnosti velmi vzácné a naopak). Hodnota z hlediska liturgie není stejná jako cena z hlediska historicko-kulturního. Podle čeho lze rozlišit cenné a bezcenné.
Péče kostelníka o jednotlivé předměty (péče o liturgické nádoby, čištění obrazů a soch, dřevěných a kamenných oltářů; jak správně uklízet).
Manipulace s uměleckými předměty resp. uskladnění.
Drobné práce údržby na objektu (oklepání a oprava mokré omítky, vrtání do veřejí, kamenných podlah, oltářů, zasekání elektroinstalace…).
Jak postupovat při změně umělecké výzdoby kostela  (nákup a pořizování obrazů, sošek, rouch, inventarizace a evidence, seznamy Památkové péče)
Zvony a jejich základní údržba.
Co s nepotřebnými věcmi?

 

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. – Osoby v liturgii, liturgický rok a liturgické knihy (2 hodiny)

Význam jednotlivých rolí během liturgie s důrazem na kostelníky jako aktéry „dramatu“ liturgie (význam příprav  na bohoslužby; rozdíl mezi službou kostelníka a ministranta).
Kostel v průběhu liturgického roku - jednotlivé slavnosti během roku (Velikonoce, Vánoce, Boží tělo)
Kde najdeme návody?
Liturgické knihy a jejich aktuální podoba.
Dodatek:

Květiny v liturgickém prostoru – fotky a popis bez praktického cvičení.
Kde se dají věci pořídit (např. bývají italské e-shopy levnější než polské?)

 

Poradna - vzájemně

 

Předběžný časový rozvrh

 

Středa 5. 9. 2018

18,00 Úvodní setkání

19,30 Večeře

20,00 1/2 přednášky P. Jana Kotase – Prostor kostela

22,00 Diskuse

 

Čtvrtek 6. 9. 2018

8,00    Snídaně

9,00    2/2 přednášky P. Jana Kotase – Prostor kostela

11,00  Přestávka na dopolední kávu

11,30  Diskuse

12,00 Oběd

14,00  Přednáška P. Němečka – Teorie liturgie

16,00  Přestávka

16,30  P. Němeček – Příprava manuálu pro všechny bohoslužby tridua

18,00  Dobrovolná mše sv. s farností v místním kostele sv. Jana Nepomuckého

19,00 Večeře

20,00 Společné posezení, volný program

 

Pátek 7. 9. 2018

8,00   Mše sv. v místní kapli

8,50    Snídaně a zabalení s uvolněním pokojů

9,30    DKC AP – Základ památkové péče o umělecké předměty

11,00  Přestávka na kávu a následná diskuse o tom, kdo co jak dělá

12,00 Oběd

14,00 Přednáška P. Radka Tichého – Základní druhy bohoslužby

16,00  Konečné sdílení

16,30 Konec

18,00  Odjezd autobusu do Prahy

 

Přihlášky a bližší informace:
tel.: +420 734 435 295, e-mail: info@panskydumrozmital.cz

Čtení z dnešního dne: Pondělí 18.2.

Gn 4,1-15.25; Mk 8,11-13

Komentář k Mk 8,11-13: Nechci i já občas, aby moje víra byla pouze přesvědčením o správnosti mé cesty? Chci si uvědomit, že víra je vztah, ke kterému patří i nejistoty a hledání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“

Rodinný život 1/2019 s tématem „Technorodina“
(18. 2. 2019) Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2019) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil...

S modlitbou ve vztahu: videoseriál "Víra do kapsy"

S modlitbou ve vztahu: videoseriál "Víra do kapsy"
(9. 2. 2019) Je modlitba v partnerském vztahu důležitá? Jak sladit společnou modlitbu muže a ženy? O svém modlitebním životě...

Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných (11.2.)

(9. 2. 2019) 11.2. se slaví svátek Panny Marie lurdské a Světový den nemocných.

Svatá Josefina Bakita (svátek 8.2.)

(7. 2. 2019) Svatá Josefina Bakita (*1869 Súdán +1947 Itálie) byla v osmi letech unesena od své rodiny. „Volala jsem maminku a...

Týden manželství

(6. 2. 2019) Dobré manželství není samozřejmost. To si uvědomují i orgranizátoři Národního týdne manželství, který se pořádá od roku...

Vyšlo únorové vydání časopisu IN!

Vyšlo únorové vydání časopisu IN!
(5. 2. 2019) Únor je tento rok opravdu bílý a náš IN! také. Několik let jsme se snažili valentýnské téma moc nezmiňovat, ale tento...

Hromnice, Svátek Uvedení Páně do chrámu a Světový den zasvěcených osob (2.2.)

(31. 1. 2019) Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový den zasvěcených osob.

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2019) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,...