Zakladatelka sester kapucínek Marie Lorenza Longo
bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

 

Marie Laurencie Longo,
klariska-kapucínka (1463-1542), krátký životopis

Marie Laurencie Longo se narodila roku 1463 v Katalánii (dnešní Španělsko) v bohatém šlechtickém rodě Richenza. Provdala se za Juana Longa, kancléře španělského království. Měli spolu tři děti - dva syny a jednu dceru. Rodina se roku1506 přestěhovala do Neapole, která v té době patřila Španělsku.

Vlastní utrpení ji přiblížilo k utrpení druhých

V Neapoli ale její manžel zemřel (1509) a tak se musela sama postarat o své tři děti. Těžká životní situace ji přiblížila trpícím, pro které následně založila v Neapoli nemocnici s názvem “Špitál nevyléčitelně nemocných”, v němž také sama o nemocné pečovala.

Laurencie se stala františkánskou terciářkou a pozvolna v ní dozrávala touha po životě věnovaném výhradně modlitbě. Ve věku 60 let vstoupila do kláštera Panny Marie Jeruzalémské, který sama založila. S dalšími ženami žila zpočátku podle Řehole třetího řádu sv. Františka a poté, co jejich duchovní vedení převzali kapucíni, žily podle Řehole sv. Kláry. Roku 1535 obdržela od papeže Pavla III. bulu potvrzující založení kláštera sester klarisek-kapucínek a byla jmenovaná jeho představenou. Tuto službu vykonávala téměř až do své smrti 21. prosince 1542.

Prošla si v životě vším možným, rozumí i nám

Maria Longo poznala radosti i bolesti života v různých životních okolnostech, které procházela. Vše to procházela a prožívala s vírou v milujícího Boha. Věříme, že Maria Longo je již v Boží blízkosti, kde nám může být naší  přímluvkyní: jakožto žena, manželka, matka, sestra, jako ta, která má soucit s těmi, kdo prožívají své životní zvraty a bolesti.

 

Další informace o Marii Longo naleznete na webu sester klarisek kapucínek ve Štenberku

Používané varianty jména: Maria Longo / Maria Llong / Maria Lorenza Longo / María Lorenza Longo / Maria Llorença Llong