Nesmíme se dívat na smrt
jako na provozní nehodu.

I to je dar Boží, dozrát tak,
abychom byli opravdu schopni
se mu svěřit, umřít do jeho náručí.

Takže cílem našeho života je smrt,
která je život věčný.

Se svolením převzato z knihy: Ludvík Armbruster, Aleš Palán, 
Tokijské květy, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Více textů zde.