V neděli 15.5.2022 bude svatořečen holandský kněz, karmelitán a novinář Titus Brandsma, který byl popraven v roce 1942 v koncentračním táboře Dachau. 

Titus Brandsma (vlastním jménem Anno Sjoerd) byl holandský karmelitánsklý kněz. (*1881 Holandsko † 1942  Německo Dachau). Byl rektorem a prezidentem Katolické univerzity v Nijmegenu. Působil také jako novinář. Za Druhé světové války byl zatčen a popraven jako „nepřítel nacistické věci“. Svátek v katolickém kalendáriu: 28. července.

 

Z textů Tita Brandsmy:

Ve vězeňské cele s Bohem

Po svém zatčení jsem si do své vězeňské cely
umístil několik obrázků a citátů.
Mimo jiné i Tereziinu báseň Nada te turbe:

Nic ať tě nemate,
nic ať tě neleká,
všechno pomíjí.

Bůh se nemění,
trpělivost
dosáhne všeho.

Kdo má Boha,
tomu nic nechybí.
Jen Bůh stačí.

Už se tak zde v této malé cele cítím naprosto jako doma. Jsem sám, to ano, ale nikdy mi dobrý Bůh nebyl tak blízko. I když nemohu vycházet k lidem ani lidé nemohou přicházet ke mně, mám chuť křičet radostí, protože On se mi dal znovu nalézt ve své plnosti. On je teď mým jediným útočištěm a já se cítím šťasten a v bezpečí. Chci zde zůstat napořád, pokud On to tak zařídí. Málokdy jsem byl tak šťastný a spokojený.

Z knihy: Elisabeth Hense, TOCarm., Grundkurs Spiritualität des Karmel.
Zdroj: www.karmel.cz. Redakčně upraveno

 

Mnohokrát jsem potkal ve svém životě bolest…

Mnohokrát jsem potkal ve svém životě bolest,
nemohl jsem se jí vyhnout.
Mé slzy ji neodstranily.
Kdybych byl mohl, byl bych to už dávno udělal.

A tak jsem se rozhodl,
že se bolestí nechám obklopit
a nebudu klást odpor.

Stalo se mi pak něco podivuhodného.
Když jsem ji přijímal bez netrpělivosti,
ale nechal plynout čas v bolesti,
vychovávala mě k životu, činila mě moudřejším.

Nakonec úplně odešla.
Přešlo mnoho času od té doby,
co jsem se takto střetl s bolestí.
Nyní ještě cítím,
jak bolest uchopila mé tělo jako svěrák,
hledím však na ni jinýma očima.

Zdálky, jako se díváme na věc,
s kterou jsme důvěrně známi
a předem už víme, jak probíhá.
Dokonce nedovedu pochopit, jak jsem kdy
mohl čelit bolesti s pláčem a vzdycháním.

Napsáno ve vyhlazovacím táboře v Amersfoortu. 
Z knihy Titus Brandsma, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

 

Další odkazy v češtině: