Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně k sobě. Proto budou v kutnohorské expozici KNIHTISKÁRNA od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019 k vidění vzácné historické tisky biblí ze soukromé sbírky sběratele Vlastimila Brunclíka.

Expozici provozuje Muzeum Kutná Hora o.p.s. v Barborské ulici číslo 30 s běžnou otevírací dobou denně od 9:30 do 17:00 a během ní si budou moci návštěvníci prohlédnout vystavené Bible, současně s návštěvou stálé expozice historie knihtisku. A právě kvůli výstavě vzácných tisků Bible bude provozní doba expozice prodloužena až do osmé hodiny večerní, a to od čtvrtka 20.6. až do soboty 22.6. včetně. V této prodloužené době si bude možné vzácné originální tisky Bible prohlédnout hodně zblízka a podrobně, některé z nich i mimo vitriny muzea. Sběratel Vlastimil Brunclík osobně je bude na místě návštěvníkům předvádět, a to i s poutavým výkladem.  Můžete se tak dozvědět nejen něco z historie vzniku českých biblických překladů, ale i podrobnosti o práci starých mistrů tiskařů a knihařů, která kladla vysoké nároky na jejich vzdělání a um. K vidění budou také krásné dřevořezy v Severinově (1529) a Melantrichově (1549) Bibli. Návštěvníci uslyší něco o Bibli kralické, kterou z původních biblických jazyků hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny přeložili teologové Jednoty bratrské, uvidí faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova a další až dvě desítky exemplářů Bible vytištěných v letech 1506 až 1857. Počet návštěvníků je bohužel omezen kapacitou expozice, proto zájemcům doporučujeme využít rezervační systém na webových stránkách www.muzeumkutnahora.info.

 

Seznam části historických tisků Bible ve sbírce Vlastimila Brunclíka:

Bible Česká (Benátská) – 1506

Bible Česká – Pavel Severin z Kapí hory – 1529

Bible Česká – Bartoloměj Netolický, J.Černý ( Melantrich ) Rožďalovský – 1549

Bible Česká – Samuel Adam z Veleslavína – 1613

Bible Svatováclavská – 1677 / 1712

Bible svatováclavská – 1771

Biblia Sacra – Nicolaum Pezzana –Venezia – 1731

Biblia Germanica – M. Luther – Nurnberg – 1729

Biblia Sacra – Immanuel Tremellius – Hanovia – 1596

Biblia Sacra – Thomas Guarin – Basel  – 1590

Novum Testamentum – D.Erasmus Roterdamus – Basel – 1564

Novum Testamentum – Theodor Beza – Geneve – 1580

Novum Testamentum – Christophe  Plantin – Antverpy – 1584

Bible Kralická - IV. Díl - Knihy prorocké - Kralice n/Osl. – 1587

Bible Kralická - VI. Díl - Nový Zákon -  Kralice n/Osl. – 1601

Bible Česká (Císařská) – F. Procházka, F. Durych – 1780

Bible Česká – F. Procházka – 1804

Bible Kralická – Hallská - 1745 – exilové vydání

Bible Kralická – Hallská - 1766 – exilové vydání

Bible Kralická – Palkovič - Prešpurk – 1806

Bible Česká – konsistorní – F.F.Procházka – 1857

Biblia Sacra – F. Hladký – Praha – 1756

Válka Židovská – De Bello Judaico – Sigismund Gelenius – Lyon – 1557

Bible Kutnohorská (faksimile), Martin z Tišnova (pův. 1489)