V pondělí 27. února 2012 uplyne rok od úmrtí významného českého kněze a teologa Mons. Dr. Oty Mádra.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na tohoto svého člena vzpomene téhož dne při mši svaté v 18:00 ve vyšehradské bazilice.V prostorách kapituly bude od 19:00 následovat vzpomínkový večer na téma:“Oto Mádr a katolický samizdat“. 

Viz: