Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

14. 7. 2014 | Sekce: Citát | Archiv

Nazývejme svými bratry také ty, kdo nás nenávidí a pohrdají námi

Když jsme poznali Boží dobrotu a lidskost, z celého svého srdce se obraťme. Nazývejme svými bratry také ty, kdo nás nenávidí a pohrdají námi, aby jméno Páně bylo oslaveno a ukázala se jeho nádhera.

Navzájem si odpusťme.  … Vždyť na nás všechny útočí stejný nepřítel. … Boží milosrdenství se skrývá v soucitu k bližním.

(Maxim Vyznavač)

Se svolením převzato z knihy Lectio Divina na každý den v roce 13, str. 199
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

 

Čtení z dnešního dne: Středa 25.5.

Sk 17,15.22-18,1; Jan 16,12-15

Komentář k Sk 17,15.22 – 18,1: Mnozí vzdělaní a přemýšliví posluchači Pavlovo svědectví nepřijímají. Kéž jim v tom nejsem podobný! Jaký kontrast oproti žalářníkovi ze včerejšího příběhu…

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...