Naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo  - archív citátů

5. 10. 2021, Larry Richards | Sekce: Citát | Archiv

Neexistuje v životě chvíle,

kdy bys nebyl/a milován/a Bohem!

Buďte vděční Bohu Hospodinu, protože je dobrý; 
Jeho láska trvá věčně (Žalm 107: 1).

Nikdy neexistovala 
a nidky nebude existovat chvíle,
kdy bys TY nebyl/a Bohem milován/a! 
Spočiň v jeho lásce a buď v pokoji.

 

***

Give thanks to the LORD, for He is good; His Love endures forever" Psalm 107:1 

There has never been, and there will never be, a time 
when YOU are not loved by God! 
Rest in His love and be at peace.

twitter.com/FrLarryRichards

Témata: Boží láska

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Čtvrtek 25. 7. 2024, Svátek sv. Jakuba, apoštola

2 Kor 4,7-15;

Komentář k Mt 20,20-28: Nejsou naše přání, kterými se obracíme k Bohu, podobně naivní jako žádost maminky synů Zebedeových? Není naše představa o Bohu zjednodušená?

Zdroj: Nedělní liturgie

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)

Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4. neděle v červenci)
(23. 7. 2024) Papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů, který se vždy koná 4. neděli v červenci -  v…

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2024) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. 

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2024) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby…

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2024) z kláštera Compiègne u Paříže

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.