Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život

V Ježíšově přikázání lásky  (Jan 15,12-17) jsou obsažena všechna ostatní přikázání, přikázání, kterým se Ježíšův učedník odlišuje od všech ostatních lidí, přikázání, o němž apoštol Jan hovoří jako o „novém přikázání“ – toto typické a nezaměnitelné Ježíšovo přikázání je prosté a náročné: „Milujte se navzájem, jak já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život“. Následovat Krista znamená milovat své bližní do té míry, že jsme ochotni položit za ně život stejně jako Ježíš – Boží Syn, který sestoupil z nebe, aby za mě položil svůj život.

„Položit“ svůj život neznamená jen „umřít“ 

Položit svůj život ale neznamená jen „umřít“ za své bližní. Jistě, někdy to může znamenat i něco velkého, krásného a přitažlivého. Ale dát svůj život především znamená udělat něco pro to, aby se můj bližní stal alespoň o trochu šťastnějším; znamená to ptát se každé ráno jak nebýt lidem jen na obtíž, nebo snášet jejich mlčení a grimasy, přijímat jejich charakterová omezení a nedivit se, když se setkám s tím, v čem oni sami nemají jasno, a s jejich hříchy.

Položit za druhé svůj život
znamená přijímat své bližní takové, jací jsou,
a ne takové, jací by měli být.