Praktický podklad pro vedení společné veřejné modlitby ke 100. výročí založení ČR.

 

28. října si připomínáme vznik Československa v roce 1918. Toto datum ale i obecněji symbolizuje naši zemi a osudové okamžiky, kterými procházela.

Stát je základním útvarem, kterými je dnes tvořeno světové rozdělení území a s tím spojená suverenita jednotlivých oblastí a národů. Vznik Československa tak znamená vytvoření samostatné jednotky uprostřed planety, která má možnost rozhodovat se o svém vlastním směřování. Jak předchozí staletí poukazují, taková samostatnost, ale i fungující vnitřní řád nikdy nejsou samozřejmostí a vyžadují nepřetržité úsilí těch, kteří na daném území žijí.

Svatý Pavel opakovaně píše: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha.“ (Řím 13,1). Tento autor psal o Římské říši. Nepsal v jednoduché době, vždyť Římané ovládali řadu samostatných národů. Jeho slova však svědčí o tom, že pro následovníky Krista není stát a jeho život či budoucnost bezvýznamnou skutečností. Pavel už vůbec nepřipouští možnost pohrdat systémem správy, daněmi (Řím 13,6) atd. Chápe tyto skutečnosti správy země jako podmínky pro život komunity křesťanů, v nichž je možné hlásat evangelium. Úcta však neznamená, že se nemáme podílet na kultivaci, spravedlnosti a rozhodování o směřování státu.

Tento význačný den je výzvou k položení si otázky, jak se sami zapojujeme do života této země. Je ale také dnem modliteb za nás a tuto zem, dnem děkování, protože svoboda, možnost žít vlastní víru, mít svoji rodinu, setkávat se, žít v hojnosti, znát překrásné kouty této země, nejsou samozřejmosti.

Duchovním či těm, kteří chtějí uspořádat modlitbu za tuto zemi, nabízíme jednoduchý materiál, jak modlitbu k výročí naší země připravit.

Michal Němeček
Ředitel Pastoračního střediska
Arcibiskupství pražské