Silvano Fausti - biblista, který nepůsobil od „zeleného stolu“

Kdo byl Silvano Fausti SJ (1940 -2015)? Italský jezuita a biblista, jehož akademická kariéra začala studii na univerzitě v Münsteru završenými doktorátem na téma fenomenologie jazyka. Láska k Bibli ho následně vedla k tomu, že bezmála čtyřicet let (až do své smrti v roce 2015) žil v komunitě ve Villapizzone na periferii Milána. Zde společně se svými spolubratry a několika rodinami tvořil společenství, které se snažilo žít podle evangelia a věnovalo se lidem na okraji společnosti. A jeho knihy, které ho učinily známým ve světě, vznikaly právě zde, ve společně „lámaném“ Božím slově. Silvano Fausti vykládal Boží slovo tak, že ho chápali jak lidé na okraji, bezdomovci, ale i lidé všech vrstev a stavů… Kromě pravidelných týdenních setkání nad Božím slovem, psal a občas podnikal cesty do některých afrických zemí, aby se o poklad, který sám objevil v Božím slově, dělil i s dalšími, zvláště kněžími, aby ho zase oni předávali dál.

V češtině – nejprve propadák, následně bestseller

Jeho komentáře často používaly k rozjímání sestry z české komunity Dcer sv. Pavla (tzv. „Paulínky“). Proto se rozhodly začít s vydáváním Faustiho děl v češtině. První z nich, Nad evangeliem podle Marka, vyšlo v roce 2007 a zdálo se, že zrno zapadlo do země bez povšimnutí čtenářů. Přesto se sestry v nakladatelství rozhodly vytrvat a o dva roky později vydaly druhý svazek, Nad evangeliem podle Matouše. Od té chvíle zaseté úsilí začalo přinášet plody. O knihách se pomalu začali dozvídat nejen seminaristé a kněží, ale i laici. A přicházely dotazy, kdy vyjdou další díly! Další dva roky trvala příprava prozatím nejobjemnějšího dílu Nad evangeliem podle Lukáše (2011). A zatímco se připravoval k vydání i komentář Nad evangeliem podle Jana (2014), nabídku rozšířily drobnější komentáře k 1. listu Soluňanům Konec času (2011) a k listu Galaťanům Svoboda Božích dětí (2013). Od té doby již musely být některé z těchto publikací dotiskovány.

Skutky apoštolů – vrchol Faustiho díla

Nakladatelství Paulínky se nyní rozhodlo vydat i poslední Faustiho dílo - komentáře ke Skutkům apoštolů. Jak symbolické! Jedná se totiž o Faustiho poslední dílo před jeho smrtí, a tedy i o jakýsi testament. Styl života, který si Silvano Fausti se svými spolubratry zvolil, byl inspirován právě knihou Skutků apoštolů.

Pro Silvana Faustiho jsou Skutky apoštolů knihou, která vede Ježíšova učedníka k modlitbě a která mu dává světlo na jeho životní cestě. Příběhy z počátků církve se nejprve zaměřují na mateřskou jeruzalémskou komunitu a dále sledují především působení apoštolů Petra a Pavla. Pod vedením Faustiho se čtenář přesvědčí, že nejen apoštolská kázání, ale také texty podobající se zprávám z cestovního deníku nebo protokolu ze soudního jednání mohou vést k rozjímavé modlitbě a k růstu ve víře. Navíc se z praxe prvotní církve může naučit, jak přistupovat ke starozákonním příběhům a proroctvím ve světle vzkříšeného Krista.

Autor se v komentářích nesnaží zaujmout objevem něčeho nového, neusiluje ani o odborné teologické komentáře, ale spíše o rozjímání nad jednotlivými pasážemi knihy Písma. Každá kapitola je tedy velmi přehledně uspořádaná, aby čtenáři co nejvíce usnadnila četbu i vlastní rozjímání. Nejprve je na začátku každé kapitoly uveden krátký biblický úryvek jako možnost vlastní soukromé modlitby, která nás má připravit na zamýšlení se nad následnou pasáží knihy Skutků, jež je pak verši po verši v knize uvedena. Poté už následují samotná zamyšlení P. Silvana nad jednotlivými verši, tzn. událostmi, o nichž se ve Skutcích vypráví. Osvětluje je ze všech možných úhlů pohledu, samozřejmě také z dobového, ale uvádí je i do kontextu života každého člověka v jeho celistvosti, a velmi často sděluje překvapivé postřehy vztahující se k naší současnosti. Tím ukazuje, že mnoho věcí, nakolik se vyvíjejí, zůstává přesto neměnných, jako například lidské pohnutky, touhy, přání, která směřují k Bohu, k dobru, nebo ho odmítají a kloní se k pokřivenosti. První díl knihy obsahuje texty, které se soustřeďují na misijní činnost apoštola Petra, ve druhém díle se čtenář stává svědkem apoštolských cest svatého Pavla.

Prezentace knihy - 4. dubna 2017 od 19:00

Kniha vyjde před začátkem doby velikonoční, jejíž liturgické texty čerpají právě z knihy Skutků apoštolů. Plánované datum, kdy mají oba díly vyjít, je 24. března 2017. Prezentace za přítomnosti českého biblisty a překladatele knihy Jaroslava Brože v knihkupectví Paulínky se uskuteční 4. dubna od 19 hodin.

Možnost podpořit komentář Skutků apoštolů

Nakladatelství Paulínky v souvislosti s vydáním této knihy vyhlásilo postní sbírku, jejíž výtěžek podpoří prodejní cenu knihy, aby tak byla přístupná pro co nejširší spektrum čtenářů (reálná prodejní cena za oba díly, které čítají přes 1 150 stran, by byla příliš vysoká: 1 600 Kč; s dotací bude o 510 Kč levnější). Libovolným příspěvkem lze pokrýt alespoň část výdajů za autorská práva, překlad, jazykové korektury, sazbu knihy a tisk. Na peněžitý dar bude – na vyžádání – poskytnut doklad. Sbírka probíhá po celou dobu postní v pražském knihkupectví Paulínky, nebo je možné zaslat libovolnou částku na účet 518002000/2700 VS 17005.

Boží slovo je živou silou

Papež František ve svém poselství k postní době 2017 píše: „Boží slovo je živou silou, schopnou vyvolávat v srdcích lidí konverzi a znovu je nasměrovat na Boha. Zavírat své srdce před darem Boha, který hovoří, má za následek, že se srdce uzavírá daru, jímž je bratr.“

Způsob, jakým Silvano Fausti nabízí svým posluchačům a čtenářům  rozjímání Božího slova, je přesně v tomto duchu: porozumět Božímu slovu a přijmout ho, Boží slovo z nás činí Boží děti a otevírá nás druhým, kteří už nejsou cizími, ale našimi bratry. Životní svědectví tohoto biblisty potvrzuje, že Slovo nejen kázal, ale sám se jím také nechal proměňovat.