Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s Centrem pro rodinu Hradec Králové zve vedoucí, animátory a spolupracovníky seniorských společenství českých a moravských diecézí na Celostátní setkání animátorů seniorských společenství, které se bude konat v Hradci Králové v Novém Adalbertinu ve dnech 22. – 23. 11. 2007. Cílem setkání je vzájemné sdílení, povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory.
Program setkání:

čtvrtek 22. 11.

8:00 – 9:30 – příjezd a evidence účastníků
10:00 – slavnostní zahajovací mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie),
hlavní celebrant Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaeDr.h.c., kazatel Mons. Mgr. Josef Socha
11:15 – 12:30 – oběd
12:45 – 13:30 – Mons. ThLic. Dominik Duka OP: „Stáří v Písmu sv.“
13:30 – 13:45 – přestávka
13:45 – 14:30 – Mons. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.: „Senioři v církvi pastorovaní nebo pastorující?“
14:30 – 14:45 – přestávka
14:45 – 15:30 – Mons. Josef Suchár: „Senioři a charita“
15:30 – 15:45 – přestávka
15:45 – 16:30 – Mag. Karl Langer: „Pastorace seniorů v Rakousku“
17:00 – 17:30 – adorace
17:45 – 18:45 – večeře
19:00 – 20:00 – koncert Karla Diepolda


pátek 23. 11.

9:00 – 9:45 – Mons. Josef Kajnek: „Spiritualita stáří“
9:45 – 10:00 – přestávka
10:00 – 10:45 – PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.: „Senioři a mladí“
11:15 – mše sv. (kostel Nanebevzetí Panny Marie), hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek
12:30 – oběd

Kontakt a přihlášky:
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, 495 063 430, mobil: 737 215 328
email: dcs@diecezehk.cz; http://seniori.diecezehk.cz (on-line přihláška);
Skype: seniori.diecezehk.cz

Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2007
Uzávěrka přihlášek ubytování: 7. 11. 2007