Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) je svátek,
který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice,
aby zvlášť připomněla a oslavila dar eucharistie.

Svátek ´Božího těla´ zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. 
Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí.  
Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně.