21. 10. 2018

Co je to Katecheze Dobrého Pastýře?

dobrý pastýř, Ježíš, ovce, kříž, a good shepherd  / foto -ima-

Už při studiu na teologické fakultě začala Marcela Fojtíková učit náboženství a stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě víry. Stávající materiály neodpovídaly potřebám dětí, které měla před sebou, několik let si ty materiály upravovala, než objevila Katechezi Dobrého Pastýře (KDP).

Podstata této katecheze spočívá v navázání vztahu

Podstatou KDP je pomoci dětem navázat vztah s Bohem skrze Písmo a liturgii, ze kterých tato katecheze vychází. Je to katechetický program, ve kterém nejde primárně o vědomosti, ty jdou tak říkajíc za vztahem. Když někoho znám, tak o něm chci vědět co nejvíc. Když dětem pomůžeme poznat Boha, tak o něm budou chtít vědět co nejvíc, znát ho co nejlépe. A to je tak trošku celoživotní úkol.

Bohaté zkušenosti za 60 let z mnoha zemí

Za tímto programem stojí tři velmi moudré a hluboce věřící ženy, Marie Montessori, Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi. Marie Montessori položila zejména pedagogický základ, na kterém pak dál stavěla její žákyně Gianna a profesorka hebrejštiny a patristiky Sofie. Postupně jej rozpracovávaly a doplňovaly a za těch 60 let, co program funguje, si našel místo ve více než 40 zemích.

Program je pro děti od 3 do 12 let a je rozdělen do tří úrovní. V každé úrovni se pracuje s tématy, která děti právě v tom věku zajímají a oslovují.

Tato kristocentrická katecheze odpovídá požadavkům, které jsou na katechezi kladeny v církevních dokumentech, takže i po těch letech je stále aktuální. Naplňuje všechno, co je od katecheze očekáváno, a to se pak projevuje na katechizovaných. V tomto případě primárně dětech, ale na kurzech se nám často stává, že nám říkají účastníci, že to vnímají hlavně jako „obnovu“ pro sebe. Souvisí to s námi dospělými jako průvodci dětí při katechezi. Pokud se já nechám vést Božím Duchem a vnímám jeho působení, mohu pomoci dětem otevírat se Boží lásce a spolu s nimi objevovat Boží tajemství.

Více informací na: www.katechezedobrehopastyre.cz

Se svolením převzato z časopisu Rodinný život
Redakčně upraveno


Marcela Fojtíková Roubalová je odborná asistentka na CMTF UP v Olomouci, katechetka a lektorka kurzů Katecheze Dobrého Pastýře, vyučující náboženství ve farnosti Troubky

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 21.3.

Jer 17,5-10 ; Lk 16,19-31

Komentář k Lk 16,19-31: Lhostejnost boháče k žebrákovi je i dnes přítomná v naší relativně bohaté společnosti. Kéž žiji prostě, ve službě druhým. S vědomím toho, že existuje „strukturální hřích“ a že jsem zodpovědný za své okolí…

Zdroj: Nedělní liturgie

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2019) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží...

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2019) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se...

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2019) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16. 3. 2019) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11. 3. 2019) Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz

Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604)

(10. 3. 2019) 12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem...

MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

(7. 3. 2019) Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen, nebo Den matek?

Křížové cesty

(6. 3. 2019) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.

Proč se mám postit? videoseriál "Víra do kapsy"

Proč se mám postit? videoseriál "Víra do kapsy"
(5. 3. 2019) Doba postní se nám někdy může zdát jako namáhavý a ne vždy úspěšný boj se sebou samým.