Plníme své poslání a žijeme smysluplný život, když zhodnocujeme to, co vytvořili ti, kdo tu byli před námi, - archív citátů

21. 10. 2018

Co je to Katecheze Dobrého Pastýře?

dobrý pastýř, Ježíš, ovce, kříž, a good shepherd  / foto -ima-

Už při studiu na teologické fakultě začala Marcela Fojtíková učit náboženství a stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě víry. Stávající materiály neodpovídaly potřebám dětí, které měla před sebou, několik let si ty materiály upravovala, než objevila Katechezi Dobrého Pastýře (KDP).

Podstata této katecheze spočívá v navázání vztahu

Podstatou KDP je pomoci dětem navázat vztah s Bohem skrze Písmo a liturgii, ze kterých tato katecheze vychází. Je to katechetický program, ve kterém nejde primárně o vědomosti, ty jdou tak říkajíc za vztahem. Když někoho znám, tak o něm chci vědět co nejvíc. Když dětem pomůžeme poznat Boha, tak o něm budou chtít vědět co nejvíc, znát ho co nejlépe. A to je tak trošku celoživotní úkol.

Bohaté zkušenosti za 60 let z mnoha zemí

Za tímto programem stojí tři velmi moudré a hluboce věřící ženy, Marie Montessori, Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi. Marie Montessori položila zejména pedagogický základ, na kterém pak dál stavěla její žákyně Gianna a profesorka hebrejštiny a patristiky Sofie. Postupně jej rozpracovávaly a doplňovaly a za těch 60 let, co program funguje, si našel místo ve více než 40 zemích.

Program je pro děti od 3 do 12 let a je rozdělen do tří úrovní. V každé úrovni se pracuje s tématy, která děti právě v tom věku zajímají a oslovují.

Tato kristocentrická katecheze odpovídá požadavkům, které jsou na katechezi kladeny v církevních dokumentech, takže i po těch letech je stále aktuální. Naplňuje všechno, co je od katecheze očekáváno, a to se pak projevuje na katechizovaných. V tomto případě primárně dětech, ale na kurzech se nám často stává, že nám říkají účastníci, že to vnímají hlavně jako „obnovu“ pro sebe. Souvisí to s námi dospělými jako průvodci dětí při katechezi. Pokud se já nechám vést Božím Duchem a vnímám jeho působení, mohu pomoci dětem otevírat se Boží lásce a spolu s nimi objevovat Boží tajemství.

Více informací na: www.katechezedobrehopastyre.cz

Se svolením převzato z časopisu Rodinný život
Redakčně upraveno


Marcela Fojtíková Roubalová je odborná asistentka na CMTF UP v Olomouci, katechetka a lektorka kurzů Katecheze Dobrého Pastýře, vyučující náboženství ve farnosti Troubky

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 27.6.

Gn 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29

Komentář k Mt 7,21-29: Opravdu, nebudu tázán na počet a frekvenci projevů zbožnosti. Ale na to konkrétní, co jsem vyvodil z Jeho slov. Stále znovu žasnu nad jadrností jeho učení!

Zdroj: Nedělní liturgie

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

(28. 6. 2019) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto...

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2019) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým...

DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha)

DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha)
(26. 6. 2019) Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. Letmé nahlédnutí do hlubin pokladů katolické církve – tak...

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2019) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit...

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2019) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen...

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2019) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"
(19. 6. 2019) Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do...

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina
(19. 6. 2019) Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině...

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019
(18. 6. 2019) Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně...