21. 10. 2018

Co je to Katecheze Dobrého Pastýře?

dobrý pastýř, Ježíš, ovce, kříž, a good shepherd  / foto -ima-

Už při studiu na teologické fakultě začala Marcela Fojtíková učit náboženství a stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě víry. Stávající materiály neodpovídaly potřebám dětí, které měla před sebou, několik let si ty materiály upravovala, než objevila Katechezi Dobrého Pastýře (KDP).

Podstata této katecheze spočívá v navázání vztahu

Podstatou KDP je pomoci dětem navázat vztah s Bohem skrze Písmo a liturgii, ze kterých tato katecheze vychází. Je to katechetický program, ve kterém nejde primárně o vědomosti, ty jdou tak říkajíc za vztahem. Když někoho znám, tak o něm chci vědět co nejvíc. Když dětem pomůžeme poznat Boha, tak o něm budou chtít vědět co nejvíc, znát ho co nejlépe. A to je tak trošku celoživotní úkol.

Bohaté zkušenosti za 60 let z mnoha zemí

Za tímto programem stojí tři velmi moudré a hluboce věřící ženy, Marie Montessori, Sofie Cavalletti a Gianna Gobbi. Marie Montessori položila zejména pedagogický základ, na kterém pak dál stavěla její žákyně Gianna a profesorka hebrejštiny a patristiky Sofie. Postupně jej rozpracovávaly a doplňovaly a za těch 60 let, co program funguje, si našel místo ve více než 40 zemích.

Program je pro děti od 3 do 12 let a je rozdělen do tří úrovní. V každé úrovni se pracuje s tématy, která děti právě v tom věku zajímají a oslovují.

Tato kristocentrická katecheze odpovídá požadavkům, které jsou na katechezi kladeny v církevních dokumentech, takže i po těch letech je stále aktuální. Naplňuje všechno, co je od katecheze očekáváno, a to se pak projevuje na katechizovaných. V tomto případě primárně dětech, ale na kurzech se nám často stává, že nám říkají účastníci, že to vnímají hlavně jako „obnovu“ pro sebe. Souvisí to s námi dospělými jako průvodci dětí při katechezi. Pokud se já nechám vést Božím Duchem a vnímám jeho působení, mohu pomoci dětem otevírat se Boží lásce a spolu s nimi objevovat Boží tajemství.

Více informací na: www.katechezedobrehopastyre.cz

Se svolením převzato z časopisu Rodinný život
Redakčně upraveno


Marcela Fojtíková Roubalová je odborná asistentka na CMTF UP v Olomouci, katechetka a lektorka kurzů Katecheze Dobrého Pastýře, vyučující náboženství ve farnosti Troubky

Čtení z dnešního dne: Středa 23.1.

Žid 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6

Komentář k Žid 7,1-3.15-17: Boží povolání není závislé na rodokmenu; Abrahámovo setkání s „králem Spravedlnosti a Pokoje“ je předobrazem setkání s Ježíšem na našich cestách.

Zdroj: Nedělní liturgie

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2019) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2019) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

"Srdeční záležitost" koncem srpna na festivalu UNITED 2019

"Srdeční záležitost" koncem srpna na festivalu UNITED 2019
(18. 1. 2019) Mezi hudební interprety patří rapper Envej, slovenská chválicí skupina ESPÉ, formace Lévi a pop-rocková sestava ONMY....

Vytvořme společně "dárkovník"

Vytvořme společně "dárkovník"
(17. 1. 2019) Sdílejte s dalšími čtenáři, co za dárek Vás potěšilo (nejen) pod stromečkem 

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2019) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Žalmy opět v módě: Videoseriál "Víra do kapsy"

Žalmy opět v módě:  Videoseriál "Víra do kapsy"
(13. 1. 2019) 150 schodů mezi životem a smrtí. 150 zrcadel našich vzpour a věrnosti. 150 žalmů. Poznejme jejich krásu a sílu.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2019) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině...

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2019) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno...

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2019) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka...