Jeden kněz se zeptal otce Avellina:
„Jak dlouho máme hovořit s nemocnými?“
„Buďte vždycky stručný!“ odpověděl otec Ondřej.
„Má to dvě výhody:
Pokud nemocného zaujmete,
s radostí vás uvidí i příště.
Jestli ho nudíte, jeho trápení bude krátké.“

***

Se svolením zpracováno podle knížky Potká jezuita františkána…, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Související text k tématu Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta (Aleš Opatrný) naleznete zde