I utrpení je možnost setkat se
s Ježíšem - ukřižovaným

Pochopila jsem, že v každém kříži a v každé bolesti, které prožíváme, se tajemným způsobem ukrývá Ježíš, který z lásky vzal na sebe všechno naše utrpení. A tak když přijde nějaké trápení, slavím, protože spolu s ním přichází i on.

Toto zjištění pro mě bylo převratné. I utrpení je tedy možnost setkat se s „Ježíšem ukřižovaným“. Náhle mi zasvítila slova z Bible: „Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život“ (1 Jan 3,16). Byl to neuvěřitelný objev. V té chvíli jsem si připadala jako zasažená ohnivým šípem, natolik mě pronikla myšlenka, že Ježíš za mě dal svůj život. Viděla jsem v novém světle, že Bůh je Láska. A k tomu miluje mě osobně, a to natolik, že za mě položil svůj život, vzal na sebe každou mou slzu, úzkost, temnotu i každé mé zranění, a svou nesmírnou láskou to vše proměňuje.

Vzkříšený Ježíš vzal na sebe utrpení,
aby nadlehčil naše kříže

Potkávala jsem mnoho mladých lidí, kteří se neustále motali v kruhu, a začalo mi docházet, že potřebují projít nějakou vnitřní proměnou, která jim ukáže nové a krásnější obzory. Potřebují prožít setkání se Vzkříšeným, jenž na sebe vzal všechno utrpení, aby nadlehčil a zmírnil naše kříže; který na sebe vzal smrt a porazil ji, aby nám daroval už tady na zemi plnost své radosti.

Z lásky
dát život

Vzpomněla jsem si i na Ježíšova slova: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život“ (Jan 15,12-13). Zakusila jsem, že láska je silnější než smrt.

Ježíš také věděl, že mu moc lidí za jeho smrt na kříži nepoděkuje, dokonce ani ti, kteří mu provolávali slávu: „Hosana synu Davidovu!“. Ale rozhodl se zemřít i z lásky ke mně a vyzývá nás, abychom milovali stejnou láskou jako on: tohle je míra lásky, kterou nám předal, když za nás prolil svou krev. Chtěla jsem rovněž žít evangelium naplno. Řekla jsem si, že i kdyby mně hrozilo cokoliv, tak v odpovědi na Ježíšovu lásku to má smysl.