Marie nebyla ještě narozená, když ji Pán určil za Ježíšovu matku  - archív citátů

13. 9. 2019 , Radek Tichý (Foto: ima)

Když děláme znamení kříže, stavíme pevnost proti nepříteli

kříž, sníh, lyže, sjezdovka / -ima-

Díky křtu jsme byli spolu s Kristem ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni

Byl jsem svědkem toho, jak jedna maminka vysvětlovala svému dítěti, že kříž rukou od čela k srdci a od levého ramene k pravému děláme proto, že Bůh je nahoře, dole, vlevo i vpravo. Je pravda, že Bůh je skutečně všude a obklopuje nás (Žl 139). Ale není to ten pravý důvod, proč jako křesťané děláme znamení kříže.

Tím důvodem je to, že Ježíšův kříž a jeho zmrtvýchvstání jsou nejdůležitější událostí dějin. Že díky křtu jsme také my byli spolu s Kristem ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni a že Ježíšův kříž je naším poznávacím znamením. Křesťané si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost: vstávání, umývání, obouvání či jídlo – protože ve všem, co děláme, v nás žije Kristus, který se za  nás obětoval (Gal 2,20). Protože Ježíš na kříži zvítězil nad  ďáblem a nad smrtí, bylo velmi záhy gesto kříže vnímáno také jako ochrana proti Zlému. Středověcí teologové říkají, že když děláme znamení kříže, stavíme pevnost proti nepříteli.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého jsou slova křestní formule

Není divu, že se gesto kříže dostalo na začátek modlitby a mše. Původně se jednalo o tiché, soukromé gesto malého křížku na čele, až ve středověku se rozšířil zvyk dělat v úvodu mše tzv. velký latinský kříž, jak jej známe dnes. Tzv. „trojiční formule“ se k němu připojila na sklonku středověku.

Slova, která znamení kříže doprovázejí: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen“, jsou slova křestní formule. Tato slova nad námi byla vyslovena, když jsme byli ve křtitelnici spolu s Ježíšem pohřbeni a povstali jsme k životu věčnému. Opakování této trojiční formule na začátku každé modlitby a bohoslužby je povzbuzením, že každá modlitba a mše svatá v nás tento Boží život živí.

Při jakékoli činnosti se označujeme znamením kříže

„Na cestách, při každém vcházení i vycházení,
při oblékání i obouvání, při umývání i rozsvěcení světla,
u stolu, když uléháme i když sedíme,
zkrátka při jakékoli činnosti
se označujeme na čele znamením kříže“ (Tertulián, 3. stol.).

Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným
než křížem našeho Pána Ježíše Krista (Gal 6,14).

Se svolením zpracováno podle knížky:
Radek Tichý, Mše svatá pro začátečníky i pokročilé,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno
.

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku):
  kriz-povyseni-nas-2018-2019.pdf
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

Komentář k Iz 41,13-20: Slůvko „neboj se“ je i jedním z nejčastějších slov v evangeliu. Boží protivník naproti tomu straší, aby bojácní vyžadovali „ochranu“. Chudáci pak „marně hledají vodu“ a společnost vysychá žízní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella

Knižní tip: Ruku v ruce s Ježíšem - Elias Vella
(11. 12. 2019) Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a…

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

(10. 12. 2019) Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12.…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(3. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Kdy začíná advent 2019?

(29. 11. 2019) Datum 1. adventní neděle 2019 připadá na neděli 1.12.2019

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2019) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy

Tip k přečtení: Vojtěch Kodet - nedělní promluvy
(27. 11. 2019) Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje…

Adventní kartičky pro děti

Adventní kartičky pro děti
(27. 11. 2019) Letos jsme pro děti připravili adventní kartičky s inspirací na každý den. Cílem není dychtivě plnit úkoly, ale...

Advent

Advent
(27. 11. 2019) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....