Nesplněná očekávání patří k častým zážitkům každého člověka na této zemi. - archív citátů

1. 4. 2019 , Henri Nouwen (Foto: IMA)

Nejsem přece vepř

prase, pig, Sau, Schwein / foto -ima-

Když lidé „v daleké zemi“ přestali považovat „marnotratného“ mladšího syna za lidskou bytost, začal pociťovat hloubku svého osamění a izolace, což je nejhlubší stupeň ztracenosti, jaký může člověk zažít. Byl skutečně ztracen, a to ho vzpamatovalo.

Byl šokován tím totálním odcizením a najednou pochopil, že kráčí cestou smrti. Odpojil se od všeho, co přináší život – rodina, přátelé, společenství, známí a dokonce i jídlo –, a uvědomil si, že dalším nevyhnutelným krokem je pouze smrt. Vtom zahlédl cestu, kterou se vydal, v jasném světle, včetně směru, kam ho vede: pochopil, že si zvolil smrt. Stačí jen další krůček tímto směrem a dojde k sebezničení.

Ale co mu v kritickém okamžiku pomohlo rozhodnout se pro život? Bylo to znovuobjevení jeho identity, jeho nejhlubšího já. Ať už totiž ztratil cokoli – peníze, přátele, pověst, sebeúctu, vnitřní radost a klid, jedno z toho nebo tohle všechno –, stále zůstával dítětem svého otce. A tak si řekl: „Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků“ (Lk 15,17-19). A s těmito slovy v srdci byl schopen se obrátit, odejít z cizí země a vydat se domů.

Hlubší význam návratu mladšího syna je jakoby shrnut ve slovech: „Otče, … už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.“ Na jednu stranu si uvědomuje, že ztratil důstojnost svého synovství, ale na druhou stranu v něm ten pocit ztracené důstojnosti probouzí vědomí, že je vskutku synem, jenž měl důstojnost, o niž lze přijít.

Návrat mladšího syna se odehrává ve chvíli, kdy si znovu nárokuje své synovství, i když ztratil veškerou důstojnost, která s ním souvisí. Právě ta ztráta všeho jej přivedla k základu vlastní identity. Znovuobjevil základní kámen svého synovství. Zpětně to vypadá, jako by musel ztratit všechno právě proto, aby se dostal k základu svého bytí. Teprve když se přistihl, jak si přeje, aby s ním zacházeli jako s jedním z prasat, si uvědomil, že přece není vepř, ale lidská bytost, že je synem svého otce. Toto vědomí se stalo základem jeho nového rozhodnutí žít, a ne zemřít. A jakmile si znovu uvědomil pravdu o svém synovství, jako by z velké dálky zaslechl hlas, který ho nazýval milovaným synem, a pocítil dotek otcovského požehnání.

Toto vědomí otcovy lásky a důvěra v ni, třebaže ještě velmi mlhavé, mu daly sílu začít si znovu přivlastňovat své synovství, i když synovské právo se nemohlo zakládat na žádné jeho zásluze.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Nouwen, Henri J. M.Návrat ztraceného syna
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.8.

Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

Komentář k Mt 22,34-40: Pádná odpověď i pro mě, když chci svými problémy uvést své svědomí do úzkých: milovat Jej celým srdcem a druhé jako sám sebe. Ne míň, ale ani ne víc.

Zdroj: Nedělní liturgie

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23. 8. 2019) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým

Doporučujeme: Všední život s Duchem Svatým
(21. 8. 2019) Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka...

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19. 8. 2019) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2019) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2019) K čemu nám slouží tento svátek?

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!

Knižní tip pro děti a katechety: Bůh je tady!
(7. 8. 2019) Kniha je určena dětem raného školního věku a představuje pomůcku, jak s nimi vést rozhovory o křesťanských...

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium

Exercicie na Lomci 19. - 23. 8. s P. Josefem Prokešem - Evangelii gaudium
(5. 8. 2019) Jak srozumitelně předávat Boží slovo v dnešním světě? Jak prožívat evangelium tak, aby bylo přitažlivé i pro naše okolí?...

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2019) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2019) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…