1. 4. 2019 , Henri Nouwen (Foto: IMA)

Nejsem přece vepř

prase, pig, Sau, Schwein / foto -ima-

Když lidé „v daleké zemi“ přestali považovat „marnotratného“ mladšího syna za lidskou bytost, začal pociťovat hloubku svého osamění a izolace, což je nejhlubší stupeň ztracenosti, jaký může člověk zažít. Byl skutečně ztracen, a to ho vzpamatovalo.

Byl šokován tím totálním odcizením a najednou pochopil, že kráčí cestou smrti. Odpojil se od všeho, co přináší život – rodina, přátelé, společenství, známí a dokonce i jídlo –, a uvědomil si, že dalším nevyhnutelným krokem je pouze smrt. Vtom zahlédl cestu, kterou se vydal, v jasném světle, včetně směru, kam ho vede: pochopil, že si zvolil smrt. Stačí jen další krůček tímto směrem a dojde k sebezničení.

Ale co mu v kritickém okamžiku pomohlo rozhodnout se pro život? Bylo to znovuobjevení jeho identity, jeho nejhlubšího já. Ať už totiž ztratil cokoli – peníze, přátele, pověst, sebeúctu, vnitřní radost a klid, jedno z toho nebo tohle všechno –, stále zůstával dítětem svého otce. A tak si řekl: „Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků“ (Lk 15,17-19). A s těmito slovy v srdci byl schopen se obrátit, odejít z cizí země a vydat se domů.

Hlubší význam návratu mladšího syna je jakoby shrnut ve slovech: „Otče, … už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.“ Na jednu stranu si uvědomuje, že ztratil důstojnost svého synovství, ale na druhou stranu v něm ten pocit ztracené důstojnosti probouzí vědomí, že je vskutku synem, jenž měl důstojnost, o niž lze přijít.

Návrat mladšího syna se odehrává ve chvíli, kdy si znovu nárokuje své synovství, i když ztratil veškerou důstojnost, která s ním souvisí. Právě ta ztráta všeho jej přivedla k základu vlastní identity. Znovuobjevil základní kámen svého synovství. Zpětně to vypadá, jako by musel ztratit všechno právě proto, aby se dostal k základu svého bytí. Teprve když se přistihl, jak si přeje, aby s ním zacházeli jako s jedním z prasat, si uvědomil, že přece není vepř, ale lidská bytost, že je synem svého otce. Toto vědomí se stalo základem jeho nového rozhodnutí žít, a ne zemřít. A jakmile si znovu uvědomil pravdu o svém synovství, jako by z velké dálky zaslechl hlas, který ho nazýval milovaným synem, a pocítil dotek otcovského požehnání.

Toto vědomí otcovy lásky a důvěra v ni, třebaže ještě velmi mlhavé, mu daly sílu začít si znovu přivlastňovat své synovství, i když synovské právo se nemohlo zakládat na žádné jeho zásluze.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Nouwen, Henri J. M.Návrat ztraceného syna
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Sobota 20.4.

Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18;; Ex 14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Epištola Řím 6,3-11; Mk 16,1-7

Komentář k Epištola Řím 6,3-11; Žl 118: Ponoření do vody, která umývá, je příslibem nového života. Mohu začít nově žít už od této chvíle. Ve sjednocní s Jeho osudem, tedy i s nadějí na vzkříšení!

Zdroj: Nedělní liturgie

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?
(22. 4. 2019) Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?

Velikonoce - svátky jara?

(21. 4. 2019) Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam...

Velikonoce

Velikonoce
(21. 4. 2019) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916
(19. 4. 2019) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce...

Bílá sobota

(18. 4. 2019) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den...

Velký pátek

(18. 4. 2019) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Zelený čtvrtek

(17. 4. 2019) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Spouštíme novou službu – texty P. Richardse v češtině

Spouštíme novou službu – texty P. Richardse v češtině
(17. 4. 2019) Americký kněz P. Larry Richards zveřejňuje každý den na svém twittrovém účtu kratičký komentář k nějakému...

Rodinný život 2/2019

Rodinný život 2/2019
(16. 4. 2019) Ženy a muži – rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší...