Eucharistie nás učí,  že Boží blízkost a lásku  jednou zažijeme tváří v tvář.  - archív citátů

1. 4. 2019 , Henri Nouwen (Foto: IMA)

Nejsem přece vepř

prase, pig, Sau, Schwein / foto -ima-

Když lidé „v daleké zemi“ přestali považovat „marnotratného“ mladšího syna za lidskou bytost, začal pociťovat hloubku svého osamění a izolace, což je nejhlubší stupeň ztracenosti, jaký může člověk zažít. Byl skutečně ztracen, a to ho vzpamatovalo.

Byl šokován tím totálním odcizením a najednou pochopil, že kráčí cestou smrti. Odpojil se od všeho, co přináší život – rodina, přátelé, společenství, známí a dokonce i jídlo –, a uvědomil si, že dalším nevyhnutelným krokem je pouze smrt. Vtom zahlédl cestu, kterou se vydal, v jasném světle, včetně směru, kam ho vede: pochopil, že si zvolil smrt. Stačí jen další krůček tímto směrem a dojde k sebezničení.

Ale co mu v kritickém okamžiku pomohlo rozhodnout se pro život? Bylo to znovuobjevení jeho identity, jeho nejhlubšího já. Ať už totiž ztratil cokoli – peníze, přátele, pověst, sebeúctu, vnitřní radost a klid, jedno z toho nebo tohle všechno –, stále zůstával dítětem svého otce. A tak si řekl: „Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků“ (Lk 15,17-19). A s těmito slovy v srdci byl schopen se obrátit, odejít z cizí země a vydat se domů.

Hlubší význam návratu mladšího syna je jakoby shrnut ve slovech: „Otče, … už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.“ Na jednu stranu si uvědomuje, že ztratil důstojnost svého synovství, ale na druhou stranu v něm ten pocit ztracené důstojnosti probouzí vědomí, že je vskutku synem, jenž měl důstojnost, o niž lze přijít.

Návrat mladšího syna se odehrává ve chvíli, kdy si znovu nárokuje své synovství, i když ztratil veškerou důstojnost, která s ním souvisí. Právě ta ztráta všeho jej přivedla k základu vlastní identity. Znovuobjevil základní kámen svého synovství. Zpětně to vypadá, jako by musel ztratit všechno právě proto, aby se dostal k základu svého bytí. Teprve když se přistihl, jak si přeje, aby s ním zacházeli jako s jedním z prasat, si uvědomil, že přece není vepř, ale lidská bytost, že je synem svého otce. Toto vědomí se stalo základem jeho nového rozhodnutí žít, a ne zemřít. A jakmile si znovu uvědomil pravdu o svém synovství, jako by z velké dálky zaslechl hlas, který ho nazýval milovaným synem, a pocítil dotek otcovského požehnání.

Toto vědomí otcovy lásky a důvěra v ni, třebaže ještě velmi mlhavé, mu daly sílu začít si znovu přivlastňovat své synovství, i když synovské právo se nemohlo zakládat na žádné jeho zásluze.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Nouwen, Henri J. M.Návrat ztraceného syna
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21.6.

2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23

Komentář k 2 Kor 11,18.21b-30: Při výčtu Pavlových strádání mohu vnímat jeho velikost. Kdekoli se církev podobně nasazuje, staví a upevňuje tím svou budoucnost.

Zdroj: Nedělní liturgie

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

(28. 6. 2019) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto...

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2019) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"
(19. 6. 2019) Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do...

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina
(19. 6. 2019) Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině...

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019
(18. 6. 2019) Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně...

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2019) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se...

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(17. 6. 2019) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými...

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(16. 6. 2019) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

Slavnost Nejsvětější Trojice

(14. 6. 2019) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -...