Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

1. 4. 2019 , Henri Nouwen (Foto: IMA)

Nejsem přece vepř

prase, pig, Sau, Schwein / foto -ima-

Když lidé „v daleké zemi“ přestali považovat „marnotratného“ mladšího syna za lidskou bytost, začal pociťovat hloubku svého osamění a izolace, což je nejhlubší stupeň ztracenosti, jaký může člověk zažít. Byl skutečně ztracen, a to ho vzpamatovalo.

Byl šokován tím totálním odcizením a najednou pochopil, že kráčí cestou smrti. Odpojil se od všeho, co přináší život – rodina, přátelé, společenství, známí a dokonce i jídlo –, a uvědomil si, že dalším nevyhnutelným krokem je pouze smrt. Vtom zahlédl cestu, kterou se vydal, v jasném světle, včetně směru, kam ho vede: pochopil, že si zvolil smrt. Stačí jen další krůček tímto směrem a dojde k sebezničení.

Ale co mu v kritickém okamžiku pomohlo rozhodnout se pro život? Bylo to znovuobjevení jeho identity, jeho nejhlubšího já. Ať už totiž ztratil cokoli – peníze, přátele, pověst, sebeúctu, vnitřní radost a klid, jedno z toho nebo tohle všechno –, stále zůstával dítětem svého otce. A tak si řekl: „Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků“ (Lk 15,17-19). A s těmito slovy v srdci byl schopen se obrátit, odejít z cizí země a vydat se domů.

Hlubší význam návratu mladšího syna je jakoby shrnut ve slovech: „Otče, … už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.“ Na jednu stranu si uvědomuje, že ztratil důstojnost svého synovství, ale na druhou stranu v něm ten pocit ztracené důstojnosti probouzí vědomí, že je vskutku synem, jenž měl důstojnost, o niž lze přijít.

Návrat mladšího syna se odehrává ve chvíli, kdy si znovu nárokuje své synovství, i když ztratil veškerou důstojnost, která s ním souvisí. Právě ta ztráta všeho jej přivedla k základu vlastní identity. Znovuobjevil základní kámen svého synovství. Zpětně to vypadá, jako by musel ztratit všechno právě proto, aby se dostal k základu svého bytí. Teprve když se přistihl, jak si přeje, aby s ním zacházeli jako s jedním z prasat, si uvědomil, že přece není vepř, ale lidská bytost, že je synem svého otce. Toto vědomí se stalo základem jeho nového rozhodnutí žít, a ne zemřít. A jakmile si znovu uvědomil pravdu o svém synovství, jako by z velké dálky zaslechl hlas, který ho nazýval milovaným synem, a pocítil dotek otcovského požehnání.

Toto vědomí otcovy lásky a důvěra v ni, třebaže ještě velmi mlhavé, mu daly sílu začít si znovu přivlastňovat své synovství, i když synovské právo se nemohlo zakládat na žádné jeho zásluze.

Se svolením zpracováno podle knihy:
Nouwen, Henri J. M.Návrat ztraceného syna
kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…