Často je pro mne velmi těžké přijmout Pánovu vůli,
protože mám strach,
aby jeho vůlí nebylo ve skutečnosti něco, co nechci.

Ale Pán pro mne chce to nejlepší.
Jenže já na to někdy, bohužel, zapomínám
a jen díky modlitbě se mi daří znovu se
vrátit k Pánu a odevzdat se mu.

Chci podporovat mladé lidi v modlitbě,
protože ta je nejdůležitější, z ní se všechno rodí.
Modlitba je začátkem přímého spojení s Bohem.
Chci jim pomáhat a povzbuzovat je v modlitbě.
Nemohu dělat nic víc, mohu jen podněcovat, dál pak pokračuje Bůh.

Je pouze třeba, abychom byli pokorní a uznali,
že to nedokážeme sami a že potřebujeme jeho pomoc.
Nemusíme se bát vztahovat k Pánu ruce!
Jakmile spatří, že k němu vztahujeme ruku,
on nám podá tu svou a už nikdy nás nepustí.

(Giulie Gabrieliová)