Není možné milovat Boha, pokud člověk konkrétně neprojevuje lásku k bližnímu. - archív citátů

21. 6. 2019 , (Foto: ima)

Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou

auto, porucha, odtah / -ima-

Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž ovoce našeho každodenního snažení je pak jakési jalové. Týká se všech lidí bez rozdílu, ať už jsou věřící, nebo nejsou. Problém je, že svět kolem nás dnes vytěsňuje pojmy jako vina nebo hřích. Naučili jsme se mluvit raději o pocitech viny, sebevýčitkách. Pojem hřích jsme nahradili slovem problém. Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje ve vztazích, nepodvádí – dnes má každý jen vztahový problém. A máme pocit, že kde není vina, tam není třeba žádat o odpuštění.

Vsadili jsme na to, že postačí vyřešit problém, aniž bychom se museli sklonit a říci: „Promiň, odpusť, mrzí mě to, je mi to líto.“ Snažíme se pocity viny řešit psychoterapií, ale výsledek je podobný, jako když na zhnisanou ránu dáme obvaz, aniž bychom předtím ránu odborně vyčistili a překryli antibiotikem. Problém tím nevyřešíme, jen ho vytěsníme a přesuneme jinam. A on se nám, potvora, transformuje třeba do úzkostné poruchy nebo tělesného příznaku. Přitom by stačilo tak málo. (Krásně o tom píše Katka Lachmanová v knize Vězení s klíčem uvnitř.)

Někdy mohu nabýt dojmu, že svým neodpuštěním nejvíce potrestám člověka, který mi ublížil. Že je to spravedlivé a ten člověk si to zaslouží. Možná ano – ale pravdou je, že tím často ještě víc ublížím sám sobě. Vzpomínka na křivdu mě pak ještě dlouho stravuje, jsem plný hořkosti, trápím se. Hrozí, že se postupně uzavřu do izolace, do vězení vlastního neodpuštění. Mám tam sice klid od tohoto bolavého vztahu, ale za cenu zřeknutí se vlastní svobody v něm. A v tomto vězení, v této hibernaci, mohu ustrnout i na několik let. Tato vězeňská kobka má ale jednu zvláštnost. Její dveře mají kliku nikoli zvenku, ale překvapivě zevnitř. A tou klikou, tím klíčem, který mi umožní vyjít znovu ven do svobody, je mé rozhodnutí odpustit. Jde o akt mé vůle, nikoli pocitů.

Toto rozhodnutí budu muset udělat třeba ještě stokrát, než se v mém srdci něco pohne a zavládne tam opravdový Boží pokoj. Tím také neříkám, že se nic nestalo, že si ten druhý nezaslouží trest. Jen se vzdávám práva být vykonavatelem pomsty, práva přát tomu člověku zlo, a roli soudce přenechávám Bohu. Dávám mu tím současně prostor, aby mé rány na duši uzdravil, a je-li to jeho přání, aby dal tomuto pošramocenému vztahu druhou šanci.

Se svolením zpracováno podle knihy
Robert Dojčár, Po proudu plavou jenom chcíplé ryby,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Úterý

2 Mak 6,18-31; Lk 19,1-10

Komentář k Lk 19,1-10: Radostná zvěst o Ježíšovi, správně podaná, dokáže změnit život vrchního celníka. Vše vrátí, škodu vynahradí. Nepostupujeme obráceně? Nejdřív vše vrať, naprav se a potom můžeš chodit s námi…

Zdroj: Nedělní liturgie

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019

Červená středa #RedWednesday - Společně za víru a svobodu - 27. 11. 2019
(18. 11. 2019) Připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru chtějí Česká biskupská konference s Ekumenickou…

Den Bible

(16. 11. 2019) "Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby…

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(14. 11. 2019) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen…

Světový den chudých

(14. 11. 2019) Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol

Knižní tip: Naděje na neděli - Jan Sokol
(13. 11. 2019) Sokolovy texty jako obvykle zaujmou srozumitelným podáním závažných a nejednou též problematických témat. V tomto…

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

(12. 11. 2019) Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

(9. 11. 2019) Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens…

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

(8. 11. 2019) Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

(7. 11. 2019) Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.