Nemusíme se dělat dokonalými,
ale s Dokonalým se spojit.

Čím více kroužíme okolo svých problémů,
tím méně životodárné síly předáváme

V pastoraci nás často od zaměření na Boha odvrací výkonnostní tlak. V evangeliu Ježíš popisuje svůj vztah k apoštolům obrazem vinného kmene (srv. J 15,1–8). Ztělesňuje vinný kmen, apoštolové ratolesti. Ratolesti přinášejí ovoce, jsou čištěny vinařem tj. Otcem. Ratolesti, které ale žádné ovoce nenesou, budou odstraněny. Vlastní jádro podobenství představuje nutnost být zaměřený na Ježíše.

Co je úkolem ratolestí? Musí plodit vinné hrozny; proto zaměřují veškerou svou sílu do produkce hroznů. Obávají se, že včas nepřinesou dostatečné množství ovoce. Dělají si starosti o to, aby přežily. Z tohoto strachu se vrhají na pěstování hroznů, což v nich působí ohromný výkonnostní tlak. Pod tímto tlakem se dnem i nocí zabývají svými plody. V zimě, když problém ještě ani není aktuální, již plánují své hrozny. Stokrát si představují, jaké ty hrozny musí být, jak by mohly lépe a rychleji růst a přinášet sladkou šťávu. A když se konečně tvoří první plody, snaží se do nich přivést co nejvíce šťávy. Porovnávají své plody s okolními ratolestmi a říkají si, že sousední ratolesti již mají plody větší. Stěžují si, že již dlouho nepršelo, a tak nemohly do svých plodů nechat přitéci dostatek šťávy. Potom se opět porovnávají s okolními ratolestmi a protestují, že Slunce, jak se jim zdá, svítí jenom na ty okolní ratolesti. Čím více se zaobírají svými plody, čím více krouží okolo svých problémů, čím více se snaží natlačit do svých plodů co nejvíce tekutiny, tím méně životodárné síly plyne do malých hroznů.

Stop! Tak to dále nejde!
Spojte se s vinným kmenem!

Ježíš souhlasí, že hrozny musí růst. Ježíš vidí, jak se ratolesti starají, jak se ustarané, bázlivé a přetížené problémy dostávají pod tlak a jak se plouží špatným směrem. Smysl podobenství je, říci ratolestem: „Stop! Tak to dále nejde! Obraťte se o 180 stupňů! Místo abyste se soustředily na vaše plody, spojte se s vinným kmenem! Potom síla vinného kmene skrze vás bude proudit a budete přinášet hojné plody. Přitom budete i osvobozeni od vašeho výkonnostního tlaku, od vašich napětí. Zabýváte se pouze sami sebou, jenom vašimi starostmi, jenom vaším úspěchem. Obraťte se a spojte se s vinným kmenem! Zůstaňte všemi svými smysly a celou silou u něho. On se postará o hojné ovoce. Vy jste tak zaujatí sami sebou, že jste si ani nevšimli, že vaše spojení s vinným kmenem je už dávno přerušené a žádná životodárná síla již do vás neproudí. Obraťte se k vašemu prameni a všechno ostatní vám bude darováno. Slunce a déšť, životodárná síla a bohatá sklizeň, všechno budete mít zdarma zajištěné. Klamete se, když si myslíte, že hrozny vypěstujete vlastní silou. Je to síla vinného kmene, která skrze vás působí. Jediné potřebné je úzké spojení s vinným kmenem. Přesměrujte svou pozornost od hroznů k vinnému kmeni.“

Nemusíme se dělat dokonalými,
ale s Dokonalým se spojit

My jsme ratolesti. Za naším výkonnostním tlakem, našimi starostmi a strachy, za naším kroužením kolem nás samých a za naším vnitřním nutkáním chtít všechno dosáhnout vězí hluboce mylný postoj. Myslíme si, že my sami musíme všechno dokázat. Je to ale Bůh, kdo skrze nás vše působí. Lilie nepociťují žádné starosti. Bůh je skvostně odívá. Naší jedinou starostí by mělo být, snažit se být stále u Něho. Místo toho, abychom byli plní starostí o nás samé, o náš výkon, o naše přežití, měli bychom se modlit: „Pane, starám se o Tebe. Postarej se o mé starosti! Zcela se Ti odevzdávám. Ať ve mně působí Tvá síla.“

Tak lze tu samou činnost vykonat se starostmi, nebo bez starostí, rozhodující je, komu patří kontakt našich očí. Nám samým, nebo Bohu. Nemusíme se dělat dokonalými, ale s Dokonalým se spojit. Tímto spojením může v nás Bůh působit. Skrze tuto stálou pozornost na Něho nás proměňuje.